DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Velký Návrat - Nové Letnice

13. března 1988

Můj Pane,
děkuji Ti za všechny ty milosti,
které jsi mi dal,
za to, že mohu být s Tebou
tímto zvláštním způsobem a tak blízko.
Amen.

Vassulo, tyto milosti ti byly dány pro Mé zájmy a pro Mou Slávu, dovol Mi, abych tě použil, pochop, co je tvým úkolem, pojď, pomohu ti;

Vassulo, chci tě povzbudit, měj víru, Mé dítě, to Já jsem Svému Janovi1 vnukl, aby se modlil za Nové Letnice, toto vnuknutí sestupuje od Samotné Moudrosti, a Nové Letnice, Já, Pán, ustanovím na tom samém místě, jako jsem položil Své původní Základy, všechny vás sjednotím a vy se shromáždíte kolem Jednoho Pastýře, tvorstvo, a na tom založím Své Království, Můj Dům bude vládnout v Míru a Lásce a Mé tvorstvo bude znovuzrozeno, vrátí se domů jako nevinné děti, bez zášti; to bude onen Velký Návrat, Znovuzrození, Volání Pastýře, Nové Letnice, jako na začátku, když začínalo Křesťanství, novorozeně plné nevinnosti a bez vlastních zájmů, ach, tvorstvo! jen počkej a uvidíš;

Vassulo,

Ano, Pane?

vnímej Mě, jsem vedle tebe; věříš tomu, dítě, i když Mě nemůžeš vidět svýma tělesnýma očima?

Ano, Pane, věřím tomu, protože jsi mě naučil vidět Tě očima své duše a také Tě vnímat a slyšet a prostě věřit.

jak tě miluji, když vidím, že Mě tvé oči hledají, protože vím, že mám u sebe pouhé dítě, bezmocné a úplné nic, Vassulo, je Mi tě líto, když tě mám mezi vlky, nikdy se od tebe nevzdálím; žehnám ti, Mé dítě; nechej se Mnou vést až do konce, ano?

Ježíši, jsi tam, kde Tě vidím, nebo ne?

Já jsem, milovaná, přijmi Můj Pokoj;

společně? my Pane?

ano, my, společně;
1 Papeži Janu XXIII., který se modlil za Druhé Letnice a byl také nazýván papežem jednoty.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message