DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Klesli jste tak hluboko jako Sodoma

10. března 1988

Ježíši?

Já jsem; pokoj tobě; chceš pro Mě i nadále pracovat, Vassulo?

Ano, chci, když je to Pánovo přání.

Já jsem Pán, maličká; Já jsem to, Ježíš, kdo tě živí; přeji si, abys zkrášlila Mou zahradu, přeji si, abys oživila Mou Církev, následuj Mě a Já v tobě a skrze tebe budu jednat; uhas Mou žízeň;

Oltáři! udržuj Můj Oheň planoucí, aby ohřál ledové vichry, které pronikly do srdcí Mých dětí, ó, století, kleslo jsi tak hluboko jako Sodoma, a co z tebe vzešlo, je plémě Kainovo, tak málo jich je jako Ábel, lidem vašeho století zhrubla srdce; víš proč, tvorstvo? protože mezi vámi chybí Láska, zapomněli jste na Mě a nevěříte v dnešní Díla Mé Prozřetelnosti;

ano, tvorstvo… tytam jsou dny bohaté na ctnosti, v nichž byla požehnání vítána; Století Ubohosti, oživím tě! do vašich mrtvých srdcí vleji Svou Mízu, která je uzdraví! Ó, jak vás všechny miluji!

piš,

Ano, Pane.

(V Božím hlase byla cítit bolest a smutek. Kdyby nebyl Nekonečné Milosrdenství a Něha, mohl by na nás snadno udeřit a skoncovat s námi. Ale pro Své Nesmírné Milosrdenství a Lásku, která nezná hranic, má s námi soucit, odpouští nám a chce nás zachránit.)

ano, miluji vás všechny i přesto, co se z vás stalo; což bych vás mohl někdy opustit? nikdy!


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message