DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Oběť, rozjímání a půst

20. února 1988

Láska je ti nablízku; dcero, setkej se se
Mnou na začátku Mých utrpení; Můj
čas se blíží; očekávám od tebe oběť;
rozjímej a posti se;

Láska je ti nablízku; dcero, setkej se se Mnou na začátku Mých utrpení; Můj čas se blíží; očekávám od tebe oběť; rozjímej a posti se;

Vassulo, uč se od Fretheriki, její způsoby1 se Mi líbí; uč se, jak ctít Má utrpení, pak přijď a hleď na svého Vykupitele na Kříži; buď Mi útěchou tím, že budeš rozjímat a postit se; žij v Mých Ranách; odhal jim dobu Mého Umučení; odhal jim správnou hodinu Mého Ukřižování; ať mezi vámi zavládne pokoj;

(Pán mi loni sdělil správné datum Velikonoc: je to datum podle Pravoslavného kalendáře, kdy slaví Velikonoce Pravoslavní.)

ať teď mezi vámi zavládne Pokoj; teď to všichni víte;

volej Mě častěji, Vassulo; pamatuj na Mou Přítomnost, vyhov Mi; miluji tě;

Miluji Tě, Pane.

(Rhodos)

(Bůh mi znovu dovolil navštívit Rhodos. Ti, kdo již věděli o poselství, mě pozvali, abych se setkala s dalšími lidmi. Lidé naslouchali, vše pochopili a chválili Pána  za Jeho Milosrdenství. Mnozí dostali od Pána osobní poselství. Skupina se každým dnem rozrůstala, mnozí se vrátili k Bohu a chválili Jej. Trávila jsem dny setkáváním se s lidmi a předáváním poselství. Bylo mnoho uzdravení a obrácení. Ti, kdo chtěli, navštěvovali se mnou kostely a kaple. Vypravili jsme se dokonce do kapliček na kopcích mimo město.

24. února, v kostele Sv. Anaryiroise, řekl otec Yanni o poselství všem přítomným. Odpoledne téhož dne jsem pak byla pozvána do kostela Sv. Mikuláše a Páter Vassili dovolil mně a celé skupině, která znala poselství (asi 12 žen, jejichž manželé také přijali poselství, ale toho dne byli v práci), abychom o poselství řekli všem v jeho kostele. Jedna z žen přečetla jedno Boží poselství z osmého sešitu.

Kéž v nich teď Bůh pokračuje ve Svém díle.)


1 Způsob, jak se postí.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message