DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já, Pán, jsem Svou Matku korunoval za Královnu Nebes

10. února 1988

Vassulo, naslouchej Mi a piš.

Ano, Pane.

Jsem Slovo, jsem Alfa a Omega. Jsem Elixír Života, Zdroj Lásky, a ze Mě všechno povstává k bytí.  Sestoupil jsem v těle na zemi, abych vás vykoupil.

Dcero, v Mé Církvi je tolik zmatku ohledně Mých Slov, která jsem řekl z Kříže Janovi a Své Matce. Dovolte, abych vám všechno připomněl, především to, že Já, Pán, jsem Svou Matku korunoval za Královnu Nebes.

Pane,

Ano, Vassulo?

Přišel jsi a představil ses jako Bůh, a pak jsi dvakrát mluvil o Své Svaté Matce. Pane, právě jsi prohlásil, že Maria je Tvá Matka. Tím jsi tedy potvrdil titul „Matka Boží“. Řekl jsi to, Pane! To je však titul, který protestanté odmítají.

Jak Mě to těší, dcero, neučil jsem tě nadarmo. Těší Mě, že jsi pochopila Má Díla. Snaž se, aby sis udržela, co ses naučila. Modli se na tento úmysl. Daruji ti vnímavost, pokud o ni budeš prosit. Vassulo, teď mi opět naslouchej. Chci, aby Má Slova vešla ve známost.

Já, tedy Bůh, jsem rostl v Lůně Své Matky. Ona kojila vašeho Boha, tvorstvo! Živil jsem se od Ní.  Já, který jsem Slovo, Ji miluji a ctím. Vassulo, úplně na začátku jsem ti popsal Své Ukřižování. Vzpomeň si, jak jsem říkal: „Můj pohled padl na Mou Matku. Díval jsem se na Ni a Naše Srdce hovořila:1 Dávám ti Své milované děti, aby byly i Tvými dětmi. Máš být jejich Matkou.“

Ano, Pane, ale naši bratři protestanté jsou toho mínění, že slova, která jsi na Kříži řekl, byla míněna doslova a platila jen pro Jana. Ve Tvé nepřítomnosti se tak měl postarat o Tvou Matku, jež se stala „vdovou“. Říkají také, že Maria není „Matka Boží“.

Přesto, Má Vassulo, Písmo nikdy nelže. V Písmu je řečeno: „Matka mého Pána“. Tato slova vyslovila Alžběta, inspirovaná Duchem Svatým. Piš: „Požehnaná jsi mezi ženami a Požehnaný je Plod Tvého Života. Jak jsem si zasloužila, že ke mně přichází Matka mého Pána?“

Slova, která jsem řekl z Kříže, jsou mnohem hlubší, než patrně pochopili mnozí z vás.2 Ctěte Mou Matku, která je také vaší Svatou Matkou. 

Nyní si odpočiň v Mém Srdci. Potěš Mě tím, že budeš pamatovat na Mou Přítomnost. Oslavuj Mě, Má Vassulo.

Ano, můj Bože.1 Porozumění beze slov, vnitřní jednota Ježíše a Marie.

2 Ježíš má na mysli i další Svá slova, jako „Bože Můj, proč jsi Mě opustil“.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message