DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dávej Mu vždy přednost - Oplácej zlo láskou

31. leden 1988

Vassulo, jsme ti oba nablízku,

(Před chvilkou, zatímco jsem seděla na pohovce, jsem ucítila, jak se Ježíšovo roucho lehce dotklo mé pravé ruky. Položil mi Svou ruku na rameno. Opět jsem intenzivně vnímala Jeho Přítomnost. Vstala jsem, že začnu psát, a cítila jsem, že blízko mě sedí Svatá Maria.)

slib, který si od tebe přeji, je slib věrnosti; buď věrná Ježíši a dávej Mu vždy přednost; buď ochotna plnit Jeho Vůli;

Svatá Maria, zdá se mi, že si to všechno doposud plně neuvědomuji…

Mé dítě, Bůh zahalil tvé oči; přijmi způsob, jakým v tobě pracuje; důvěřuj Mu;

Vassulo, čekám na tebe ve Svém Kostele;1 všem, kdo vstoupí do Mého Domu, požehnám; ano, požehnám všem, kdo ke Mně přijdou;

Vassulo, neztrácej odvahu, když tě potkají zkoušky; nepřestávej se modlit; přijď za Mnou a žehnej všem, kdo tě budou pronásledovat; modli se za své utlačovatele, oplácej zlo láskou; nakonec Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí;

ve Fatimě jsem způsobila velkolepý Zázrak, aby všichni uvěřili, říkáte mu „Sluneční Zázrak“; víš, květino, že Bůh dovolil tvému duchu do tohoto „Slunce“ vstoupit? vstoupila jsi do Jeho Příbytku; Vassulo, jak málo si uvědomuješ, jakou ti Bůh prokázal přízeň!

Ano, Svatá Maria, nikdy to plně nechápu, ale když je to Boží Vůle, beru věci tak, jak jsou.

ano, nikdy se nesnaž pochopit proč, ale vděčně přijímej všechno, co ti Bůh dává; ochotně poslechni, co po tobě Bůh požaduje; tím, že zahalil tvé oči, chrání tvou duši, aby nezpyšněla pro všechny ty milosti, které na tebe vylévá; bylo ti dovoleno vstoupit do Nejsvětější Svatyně, kde milióny serafů obklopují Jeho Trůn a bez ustání Jej vzývají; jen Jeho Svatí Andělé mají právo vstoupit do Svatého Božího Příbytku; nyní, dcero, vidíš, jak velkou přízeň ti Bůh prokázal;

Odpusť mi, Svatá Maria, vůbec jsem si to neuvědomovala.

budu se za tebe přimlouvat;

Děkuji Ti, Svatá Matko, že mi pomáháš.

je tu Ježíš;

Vassulo, budu také přítomen;2 požehnám všem, kdo přijdou;

nyní pojď, vnímej Mě, raduj se a usmívej se na Mě; promluv a dovol Mi slyšet tvá slova; Vassulo, vždy Mě hledej u Mé Matky, tvé Svaté Matky; jsme spolu; miluji tě;


1  V Turíně.
2 Ježíš mi dal pochopit, že má na mysli kostel Panny Marie v Turíně.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message