DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dávej Mu vždycky přednost - Zlo odplácej láskou

31. leden 1988

Vassulo, jsme ti oba blízko.

(Najednou, než jsem začala s psaním, když jsem seděla na pohovce, jsem měla dojem, že Ježíšovo roucho lehce zavadilo o mou pravou paži a Jeho ruka se položila na mé rameno. Opět jsem silně vnímala Jeho Přítomnost. Spěchala jsem, že začnu psát, a všimla jsem si, že vedle mne stojí i Panna Maria.)

Slib, který si od tebe přeji, se jmenuje 'věrnost'. Buď Ježíši věrně oddána. Dávej Mu vždycky přednost a konej jen Jeho Vůli.

Svatá Matko, myslím, že si to všechno ani plně neuvědomuji.

Mé dítě, Bůh stále ještě ponechává závoj na tvých očích.  Prostě přijímej, co s tebou koná. Důvěřuj Mu.

Vassulo, čekám tě ve Svém kostele.1 Požehnám všem, kdo přijdou s tebou. Ano, požehnám tam všem, kdo Mne navštíví.

Též neztrácej odvahu, když tě potkají zkoušky. Pokračuj s modlitbou. Přijď ke Mně. Žehnej svým pronásledovatelům. Modli se za ty, kdo tě utlačují. Zlo, které ti způsobí odplácej láskou. Nakonec Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.

Ve Fatimě jsem způsobila velkolepý Zázrak, aby všichni uvěřili, říkáte mu 'Sluneční Zázrak'. Víš, květino, že Bůh dovolil tvému duchu do Něj vstoupit?2 Vstoupila jsi do Jeho Příbytku. Vassulo, jak málo poznáváš dar, který ti dal Bůh!

Ano, Svatá Matko, je to pravda, nikdy nechápu úplně, ale když je to Boží Vůle, beru věci tak, jak jsou.

Ano, nikdy se neptej proč, ale v pokoře přijímej všechno, co ti Bůh nabízí. Tím, že zahalil tvé oči, chrání tvou duši, aby ji neopojily všechny milosti, které na tebe nechává skanout. Dovolil ti vstoupit do Nejsvětějšího ze Svých Příbytků, kde milióny andělů kolem Jeho Trůnu Jej bez ustání vzývají. Jen Jeho Svatí Andělé mají právo vstoupit do Svatého Božího Obydlí. Nyní dcero vidíš, jak velká přízeň ti byla prokázána.

Odpusť mi, Svatá Matko, že jsem si toho vlastně nebyla vědoma.

Budu se za tebe přimlouvat.

Děkuji ti, Svatá Matko, že mi pomáháš.

Hleď, teď přichází Ježíš.

Budu také přítomen.3  Požehnám všem, kdo přijdou.

Pojď, vnímej Mě, raduj se a usmívej se na Mne. Mluv ke Mně a Já ti budu naslouchat. Hledej Mě vždycky u Mé Matky, u své Svaté Matky. Jsme jedno. Miluji tě.


1 v Turíně
2 to je zase metafora, chápu, ale nemohu ji odhalit
3 v Turíně, v kostele Panny Marie


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message