DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Odloučení ti umožní duchovně pokročit

8. ledna 1988

(Měla jsem velikou touhu po Bohu.)

uctívej Mě tím, že po Mně toužíš, Vassulo; odloučení ti umožní duchovně pokročit, přitáhne tě blíž ke Mně; uschopní tě to k tomu, Má milovaná, abys ještě hlouběji pronikla do Mých Ran; a dále dám tvé duši vše, čeho se jí nedostává, a posílím Svá Díla v tobě; nepochybuj; pozvednu tě k Sobě; vyvolil jsem pro tebe tuto cestu, která vede všechny Mé milované duše do Mého Utrpení a proměňuje je v živý obraz Mne Samotného;

teď pojď, připomenu ti Svou Přítomnost, protože toho sama nejsi schopna; ano?

Chtěla jsem říct, že vím, že jsem neschopná; jsem na Tobě úplně závislá, Pane. Pokud mi ze Svého nekonečného Milosrdenství nedáš všechno, čeho se mi nedostává, tak nemám nic dobrého.

ano, pochop, že všechno dobré přichází ode Mě;

pojď, společně, my?

Ano, Pane.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message