DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vaše Svatá Matka je Archou Úmluvy Mého Slova

26. prosince 1987

(V noci z 25. na 26. prosince Ježíš
zdůrazňoval důležitost poselství z
Garabandalu a Fatimy a že jsou podobná.
Bylo to, jako bych si té noci vůbec
neodpočinula. To poselství mi opakovaně
znělo v uších a stále jsem silně cítila
Ježíšovu Přítomnost.)

(V noci z 25. na 26. prosince Ježíš zdůrazňoval důležitost poselství z Garabandalu a Fatimy a že jsou podobná. Bylo to, jako bych si té noci vůbec neodpočinula. To poselství mi opakovaně znělo v uších a stále jsem silně cítila Ježíšovu Přítomnost.)

Fatimská svatyně volá po uznání Garabandalu; učil jsem vás číst Znamení Času, hledáte tato Znamení? jak to, že nepoznáváte Znamení? proč je uzavřena vaše mysl? proč odmítáte vidět? proč odmítáte slyšet? zapomněli jste Má Slova? proč opakovat své chyby? milovaní, proč všechny tyto jedovaté útoky proti Poselstvím z Garabandalu, vám daným vaší Svatou Matkou, která je Archou Úmluvy Mého Slova? všechen odpor Mých kněžských duší vůči zjevením a poselstvím v Garabandalu je způsoben působením Satana; tak jako ve Fatimě se znovu pokouší zabránit tomu, aby Má Poselství vešla ve všeobecnou známost

nepochopili jste, že Satan, který ví o důležitosti Mého Plánu Spásy daného prostřednictvím Mé Matky prostým dětem v Garabandalu, se ještě jednou pokouší zničit Můj Plán? tak vás chce všechny nechat v temnotě, abyste padli; Satan, teď víc než kdy jindy, znásobil své úsilí, aby zvítězil nad vaší Svatou Matkou tím, že ovlivňuje Mou Církev tak, aby popírala tato zjevení, jež jsou pokračováním Poselství Spásy z Fatimy; Satan vám chce, ve své zběsilosti, zabránit v tom, abyste se ode Mne sytili;

Můj Plán Spásy je jasný; přicházím zachránit Své děti; poznejte Můj Hlas! nedivte se tomu, jakých nástrojů užívám; vyvolil jsem si pouhé nic, které nic neví, nepopsaný list,1 aby bylo zřejmé, že Díla, která pokryjí toto plátno, pochází ode Mě, a abyste uvěřili, že jsem to Já, Ježíš, Milovaný Boží Syn, kdo dnes mluví... Mé Království je mezi vámi;

Moji Ábelové, vím, že vy Mě opět poznáte; Ó, milovaní, jak vás miluji! brzy vám odhalím Svůj Plán;

Když kněží nepoznají Tvůj Hlas, co se pak stane, Pane?

Vassulo, nemáš právo se Mě na to ptát; prachu a popeli,2 dovol Mi vést tě, jak si přeji, a tyto věci přenechej Mně;

Ano, Pane.

Ó, pojď, nevykládej si to špatně, jsem Láska; uč se prostě přijímat; pojď, společně, my? opět naplním tvou lampu;

Ano, Pane, děkuji Ti, že se o mě s Láskou staráš.

pojďme;


1 Plátno.  
2 Těmito dvěma slovy mi Bůh připomněl, že jsem tou nejmenší z celého Jeho tvorstva.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message