DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Přišel jsem, abych vás všechny sjednotil

23. prosince 1987

Můj Bože, protestanti budou šokováni!

(S tím si nevím rady.)

Vassulo, už tolik let čekám, že se změní, ale teď Mi dej volnost, abych písemně vyjádřil Svá přání v této věci.

Ale oni budou šokováni!

Poslouchej. Může Mi někdo naslouchat, jen když se mu to hodí, a pak zavřít uši, když mu není po chuti, co říkám?

Pak odvrhnou všechno, když si nebudou moci vybírat části! Budou tvrdit, že to není od Tebe.

Když to učiní, budou popírat, že Já jsem jejich Bůh.

Pane, smím se odvážit říci Ti, že je to pro ně tvrdé? Nebudou mít pocit, že jsou Tebou odvrženi? Milují a uctívají především Tebe, Pane.

Vassulo, přišel jsem, abych vás všechny sjednotil. Což by někdo z Mých učedníků neuposlechl této výzvy?

Ne, jsou-li upřímní, Pane.

Všechno, co je třeba říci, je shrnuto ve slovech: "Jsou-li upřímní ..." Pak budou slyšet.

Přicházím, abych vás všechny osvítil, abyste se mohli sjednotit. Ale Vassulo, k Mé velké lítosti budou takoví, kteří dají přednost tmě před Světlem, protože jejich skutky jsou zlé. Budou se zdráhat vstoupit do Mého Světla ze strachu, aby nemuseli vyjevit svá jednání. Ale Moji věrní a ti, kdo upřímně uznávají Má Díla a následují Mě, přijdou do Mého Světla. Bez obav předloží své skutky, protože se ukáže, že to, co konají, je vykonáno ve Mně, jejich Bohu.

Řekl jsem: Uděláte-li z Mého Slova svůj příbytek, budete vskutku Mými učedníky. Poznáte Pravdu a Pravda vás osvobodí. A teď vám říkám toto: Když dnes uvěříte Mým Slovům, budete skutečně Mými učedníky, zakusíte upřímnost v Pravdě a Pravda vás učiní svobodnými, učiní vás schopnými sjednotit se v Lásce a budete Mě oslavovat.

Přicházím k vám všem se Srdcem na Dlani, abych vám Je nabídl. Ale přes Mé volání Mě mnozí odmítnou a popřou jako Boha, neboť jejich srdce je zatvrzelé. Kdyby Mě milovali, mohli by slyšet Mé volání. Když se zdráhají slyšet, znamená to, že jsem je ztratil jako Své děti. Jejich rozum je zatemněn. Ale vpravdě vám říkám, ovce, které Mi patří, poznají Můj Hlas. Kdo nepozná Můj Hlas, nepatří k Mým ovcím, protože nevěří v Mou Všemohoucnost.

Víte, proč jsou Mé ovce rozptýleny a Mé Tělo zmrzačeno? Víte, proč se v Mé Církvi nedostává harmonie? Protože běželi v noci, bez jakéhokoliv světla, aby se orientovali. Hledejte Mne, který jsem Světlo a povedu vás. Opusťte svou domýšlivost a tvrdohlavost. Buďte mírní a pokorní. Otevřete svá srdce, abych mohl ve vás působit. Jsem váš Dobrý Pastýř, který vás miluje.

Vassulo, mluv se Mnou, jednej se Mnou jako se svým Svatým Společníkem.

To budu dělat, můj Bože. Miluji Tě, Pane. Přeji si oslavovat Tvé Jméno, Pane.

Milovaná, oslavil jsem Své Jméno a oslavím Je ještě víc. Mé Království potrvá na věky.

Pojď, měj odvahu, Má dcero. Jsem s tebou.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message