DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ctěte Královnu Nebes

22. prosince 1987

Vassulo, přišel čas sjednotit Mou Církev;
pojďte zase spolu, milovaná, pojďte
a znovu zbudujte tyto staré ruiny, znovu
vybudujte Mé staré základy, základy,
které jsem ustanovil Svýma Vlastníma
Rukama; ctěte Mou Matku jako Já, který
jsem Slovo a nade všemi, ctěte ji; neměl
bych si tedy přát, abyste Ji i vy, kteří jste
jen prach a popel, uznali a ctili jako
Královnu Nebes? dnes jsem zarmoucen,
protože vidím, jak málo z Mých tvorů ví
o Jejím významu; ti, kdo následovali
Luthera a úplně se izolovali, se musí
vrátit k Petrovi;

Vassulo, přišel čas sjednotit Mou Církev; pojďte zase spolu, milovaná, pojďte a znovu zbudujte tyto staré ruiny, znovu vybudujte Mé staré základy, základy, které jsem ustanovil Svýma Vlastníma Rukama; ctěte Mou Matku jako Já, který jsem Slovo a nade všemi, ctěte ji; neměl bych si tedy přát, abyste Ji i vy, kteří jste jen prach a popel, uznali a ctili jako Královnu Nebes? dnes jsem zarmoucen, protože vidím, jak málo z Mých tvorů ví o Jejím významu; ti, kdo následovali Luthera a úplně se izolovali, se musí vrátit k Petrovi;

Pane! Budou v šoku!

Vassulo, učiním, aby poklekli k uctění Mé Matky; jsem to Já, Pán, kdo mluví; skloním je! a až tak učiní, dám nad nimi zazářit Svému Světlu a pozvednu je; posílím vaše stonky a budete jako zavlažená zahrada, jako pramen vody, který nikdy nevyschne; znovu zbuduji Mé Základy;

pojď, milovaná, buď poslušná a tvárná jako dosud, abych do tebe mohl vtisknout Svá Slova; pojď, nikdy nezapomínej na Mou Svatou Přítomnost;

Ano, Pane. 


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message