DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ctěte Královnu Nebes

22. prosince 1987

Vassulo, přišel čas sjednotit Mou Církev. Spojte se, milovaní! Pojďte a znovu zbudujte tyto staré ruiny. Postavte znovu Mé dřívější zdi, to, co jsem už jednou vykonal Vlastníma Rukama. Ctěte Mou Matku, jak to konám i Já. Já, který jsem Slovo a Pán všeho. Neměl bych si tedy přát, abyste Ji i vy, kteří jste jen prach a popel, uznali a ctili jako Královnu Nebes? Je to dnes pro Mne bolestné, když vidím, jak málo z Mých tvorů ví o Jejím významu. Všichni, kdo se shromáždili ve jménu Lutherově a ti, kdo se úplně izolovali, se musí vrátit zpět k Petrovi.

Pane, budou pobouřeni!

Vassulo, Já je dostanu na kolena, aby ctili Mou Matku. Já, Pán, říkám, ohnu je! Když budou skloněni, dám nad nimi zazářit Svému Světlu, a zase se napřímí. Posílím jejich stonky a budou jako zavlažená zahrada, jako pramen, jehož voda nikdy nevyschne. Znovu na Svých Základech vybuduji to, co jsem založil.

Pojď, milovaná, bud' poslušná a jemná jako dosud, abych do tebe mohl vtisknout Svá Slova. Pojď, nikdy nezapomeň na Mou Svatou Přítomnost.

Ano, Pane.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message