DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Očistím Svou Církev

21. prosince 1987

Můj Bože, Spravedlivý, i přes mou nicotnost a neschopnost, jsi touhy, které mám, do mne vložil Ty. Jsou to Tvé touhy. Přeji si, aby Tvé Jméno bylo oslaveno a aby byly znovu shromážděny Tvé ovečky, aby uznaly Tebe a naši Nebeskou Matku, jejíž vláda bude trvat navěky, a která přemůže Zlého. Hledám jen Tvé zájmy…

Ano, Vassulo, hledej jen Mé zájmy, buď opravdová. Ne pouhým zdáním svatosti, jak tomu u některých je. Já, Pán, je znám. Jakkoliv se snaží vypadat jako Ábelové, Mě neoklamou. Nošení masky jim nepomůže zakrýt jejich pravou tvář. Vpravdě ti říkám, že tentokrát ti ukážu na tyto podvodníky. Přijdu k nim v hodinu, kterou nečekají. Proč mít ve Svém Domě Kainy, kteří hledají jen své vlastní zájmy, nikoliv Mé? Nebeskou Silou strhnu jejich masky. Odhalím, co je skryto. Neboj se, milovaná, Já očistím Svou Církev. Vymetu ven všechny, kdo uzavírají Cestu k Boží Lásce a přístup k Mému Nejsvětějšímu Srdci. Vidíš, Vassulo, Můj Kalich chutná hořce, svět Mě uráží, milovaná. Tito Kainové blokují Cestu tím, že na Ni kladou obrovské překážky, a tak brání Mým beránkům, aby ke Mně přišli. Mají prázdné ruce, nemají nic, co by nabídli Mým beránkům, vůbec nic. Vassulo, požehnaná Mé Duše, následuj Mě. Povedu tě, nezoufej si. Což bych tě teď mohl opustit?

Ne, Pane, pevně se Tě držím, Milovaný Otče.

Tady je Má ruka, uchop Ji a nikdy ji nepouštěj.  Přijímej všechno, co přichází ode Mě.  


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message