DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Očistím Svou Církev

21. prosince 1987

Můj Bože, Spravedlivý, přestože jsem nic a neschopná, díky Tobě ve mně Tvá přání pevně zakotvila. Jsou to Tvá přání. Přeji si, aby Tvé Jméno bylo oslaveno a aby Tvé shromážděné ovce uznaly Tebe a naši Nebeskou Matku. Kéž Tvé království trvá na věky a zvítězí nad Zlem. Budu hájit jen Tvé zájmy ...

Ano, Vassulo, hledej jen Mé zájmy, buď opravdová, a ne pouhým zdáním svatosti, jak je tomu u některých. Já, Pán, je znám, i když se snaží vypadat jako Ábelové, nemohou Mne oklamat. Pod maskou neskryjí svou identitu. Skutečně, říkám ti, tentokrát ti ukáži tyto podvodníky. Přijdu k nim v hodinu, kterou neočekávají. Proč bych měl ve Svém Domě strpět Kainy, kteří hledají jen své vlastní zájmy, a ne Mé? Nebeskou Silou je zbavím masky. Odhalím, co je skryto. Nebojte se, milovaní, očistím Svou Církev. Vymetu ven všechny, kdo uzavírají Cestu k Boží Lásce a přístup k Mému Nejsvětějšímu Srdci. Vidíš, Vassulo, Můj Kalich je hořký. Milovaná, svět Mne vyzývá. Kainové zatarasují Cestu. Uzavírají Ji obrovskými balvany a tak brání Mým beránkům, kteří ke Mně chtějí přijít. Jejich ruce jsou teď prázdné. Nemají nic, co by nabídli Mým beránkům, teď už nic. Vassulo, milovaná Mé Duše, následuj Mě, povedu tě. Teď nezoufej. Mohl bych tě kdy opustit?

Ne, Pane, upínám se na Tebe, Milovaný Otče.

Pojď, vezmi Mou Ruku, nikdy se Jí nepouštěj. Přijímej všechno, co přichází ode Mne.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message