DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

V Mé Církvi vládne zmatek - Neodsuzuj

12. prosince 1987

Můj Bože! Jistě už dospělo k Tvým uším,
z čeho jsem nyní obviňována, můj Pane. Už
je to potřetí, co mě obviňují Svědkové
3 Krátce jsem uviděla svůj dřívější život.
Sešit 19 Opravdový život v Bohu 173
Jehovovi. Předtím mi dvakrát oznámili, že
toto je dílo ďáblovo (aniž by si cokoliv
přečetli), a teď říkají, že jsem potomkem
padlých andělů, kteří byli vrženi na zemi!
Proč, Pane? Proč se od sebe jednotliví
křesťané tolik liší? Kde se stala chyba?

Můj Bože! Jistě už dospělo k Tvým uším, z čeho jsem nyní obviňována, můj Pane. Už je to potřetí, co mě obviňují Svědkové Jehovovi. Předtím mi dvakrát oznámili, že toto je dílo ďáblovo (aniž by si cokoliv přečetli), a teď říkají, že jsem potomkem padlých andělů, kteří byli vrženi na zemi! Proč, Pane? Proč se od sebe jednotliví křesťané tolik liší? Kde se stala chyba?

ještě nikdy nebyla Má Církev v takovém zmatku; vzpomeň si na slova své Svaté Matky:

„zmatek kolem Garabandalu je připodobněním toho, jak je dnes Má Církev dezorientovaná; vládne v ní zmatek;“

Můj Bože, jsem tak smutná, tak smutná, Pane...

trápíš se, protože Mě vnímáš, poznáváš Mě; jak Mě těší, když poznáváš, čím tak trpím; Vassulo, také je miluji, ale Satan je zavedl na scestí; oslepil je a slepé je zavedl na špatnou cestu; ve svém bludu nejenže neuznávají Mou Matku jako Královnu Nebes, ale neuznávají ani Mého Petra, kterému jsem Já Sám dal autoritu mezi všemi Svými ovcemi; také pronásledují Mé květiny a odsuzují všechna Má dnešní Božská Díla; Satan je tak ovlivnil, že zneužijí cokoliv; nechápou; brání jim poznat Pravdu, jejich učení proniklo mezi vás, milovaní a oni jsou ti, před kterými jsem vás varoval;1 rádi označují milosti, které dávám Svým dětem, za „dílo Satanovo“ a odmítají vaši Svatou Matku;

Vassulo, nikdy by ses neměla zabývat tím, že je budeš odsuzovat, místo toho se nauč říkat: „ať je soudí Pán a napraví je...“

milovaná, Konec Časů je na dosah ruky; řekl jsem, že vám dám znamení a varování; trpím pohledem na to, jak se posmívají2 Mému základu3 a nenásledují nic jiného než své vlastní teorie; oni jsou ti Kainové a nebezpečí pro Mé Ábely, překážkou pro ty, kdo chtějí růst v Mém Domě, klamnou pochodní, která vede Můj lid na scestí, zatvrzelý, tvrdý balvan; rebelovali proti Mému základu; jak bych jim mohl nabídnout království na zemi, když už přijali nauku, která pochází od Kaina?

vzkřísím vás a vaše duše přijdou ke Mně, do Mé Náruče! váš život na zemi je jen prchavý stín, jste jen špetka prachu, kterou odplaví první kapky deště; což jsem neřekl, že v Domě Mého Otce je mnoho příbytků a že vám je připravím, abyste i vy mohli být tam, kde jsem Já? duše přijdou ke Mně, do Mého Domu!4 Vassulo, spikli se proti Mému základu; pokoušejí se vyvrátit Mé panství; miluji tě; neplač, květino;

(Když cítím, že je Ježíš smutný, tak je mi taky smutno.)

nasadím ti Svou trnovou korunu... a kopí drží oni; osnují pikle proti Mému Domu, pořádají jednu schůzi za druhou, aby skoncovali s Petrem!

Ó, Bože, ne! Ne, Pane!

shromážděte se, milovaní; posilněte Mou Církev; sjednoťte se, milovaní, znovu se shromážděte, buďte jedno; - květino, zůstaň bdělá;

Láska vás zachrání, Moji milovaní; pojď, květino, otevři se; otevři se a dovol Mi vlít do tebe Svou mízu, která tě pozvedne a posílí k tomu, abys mohla šlapat po Mých nepřátelích; pamatuj si: Já, Pán Ježíš Kristus, jdu před tebou;

(Toto poselství mě velmi znepokojilo.)

Toužím po tom, aby Ti naslouchali, je to tak naléhavé!


1 Falešná náboženství.
2 Svědkové Jehovovi.
3 Církvi v Římě.
4 Svědkové Jehovovi mylně věří, že člověk může žít navěky v ráji na zemi a že naše duše umírá zároveň s naším tělem.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message