DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vybral jsem si tě, abys byla Mým poslem

23. ledna 1987

Ó, Vassulo, jak moc tě miluji, pojď ke Mně, jsem tvůj Věčný Otec; vnímej Moji lásku, kterou cítím ke Svým dětem! vedl jsem tě tak, abys Mě milovala; jsem to Já, kdo ti ukázal Cestu; Já jsem Bůh Lásky, Jsem Bůh Pokoje, Jsem Bůh Milosrdenství; Já jsem Mírný; Já jsem Dobrý Pastýř; Já jsem Otec, který Odpouští; jak bych se mohl dívat, jak jste ztracení a nepřijít vás zachránit? na každém z vás Mi záleží; Dobrý Pastýř položí Svůj Život za Své ovce; Já jsem propast Odpuštění, nikdy vás neopustím;

(Později:)

Ježíši, co by se stalo, kdybych přestala psát?

Vassulo, i kdybys přestala se psaním, budu stále s tebou a povedu tě; dal jsem ti toto charisma, aby ses se Mnou mohla setkávat a abych tě vyučoval; ptal jsem se tě, zda pro Mě chceš pracovat a tvá odpověď Mě potěšila; Vassulo, líbí se Mi, když nejednáš neuváženě; začínáš se učit přemýšlet, než se rozhodneš;

Já jsem tvůj Učitel, přijmi Mé vedení; vedu tě k tomu, aby sis byla stále vědoma přítomnosti zlého, který usiluje o zkázu duší tím, že je krmí svou domýšlivostí; učím tě, abys porozuměla, jak zákeřný ten zlý může být; budu tě učit akceptovat Mé vedení; budu tě učit pokoře, upřímnosti k sobě samé a věrnosti Mně; budu tě živit pokorou; připomínám ti, že ti nedávám přednost před ostatními; Mé vedení spočívá v tom, že tě učím, jak zdokonalit a očistit svou duši; vůbec si nemysli, že jsem ti dal toto charisma, protože tě miluji víc než Své ostatní děti; dal jsem ti tuto milost, abych tebe i ostatní živil, protože to zoufale potřebujete; Já jsem Pán Ježíš Kristus, Dobrý Pastýř, který střeží Své stádo; přicházím vám ukázat cestu zpět, přicházím, abych vás osvítil a dal vám naději;

Vassulo, je to pravda, rozhodl jsem se pro tebe již před tvým narozením; vybral jsem si tě, abys byla Mým poslem a zjevila Má Poselství celému lidstvu; jsi na rozpacích, protože jsem tě žádal, abys byla Mou nevěstou?

Ano, Pane…

už jsi to přijala, vzpomínáš si?

Vím, Ježíši, ale pak jsem o tom přemýšlela, a prostě nemohu. Ne proto, že bych nechtěla, ale protože nejsem hodna být Tvou nevěstou. Jak taky! Jak jsem mohla přijmout něco takového, aniž bych si uvědomila, co to znamená!

Vassulo, mohu tě naučit, jak Mne být hodna;

I kdybych byla hodna, nestačí to.

proč?

Protože nejde jen o to být hodna. Jde o mnohem víc.

vím, nestačí být hodna, ale budu tě učit, jak být hodna, i jak být svatá; budeš muset pracovat a zasloužit si to; pojď, pomohu ti, zůstaneš Mou nevěstou, nevěstou, která potřebuje být formována; přijal jsem tě takovou, jaká jsi, protože tě miluji, ale musíš Mě nechat přetvořit tě do podoby, kterou si přeji; budu tě živit, abys rostla; odhalil jsem ti, jak pracuje zlo, a předal ti mnoho informací; chci, abys zůstala bdělá a pečlivě je studovala;

uč se to všechno přijímat; pokaždé, když vidím, že jsi slabá a hrozí bezprostřední nebezpečí, že padneš do pasti, přispěchám ti na pomoc; neber Mé vedení jako pokání za tvé hříchy, vedu tě tak, abys nepadla; nechci tě ztratit; vzývej Mě ve svých modlitbách, modli se více;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message