DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vybral jsem si tě, abys rozšířila Mé Poselství

23. ledna 1987

Ó Vassulo, jak velice tě miluji! Pojď ke Mně, jsem tvůj Věčný Otec. Vnímej Mou Lásku, kterou cítím ke Svým dětem. Dovedl jsem tě k tomu, abys Mne milovala. Ukázal jsem ti Cestu. Jsem Bůh Lásky, jsem Bůh Pokoje, jsem Bůh Milosrdenství. Jsem Mírnost. Já jsem Dobrý Pastýř. Já jsem Otec, který odpouští. Jak bych se mohl dívat na to, že jste ztraceni, a nepřijít vás zachránit? Počítám s každým z vás. Dobrý Pastýř dá Svůj Život za Své ovce. Jsem Studnice Odpuštění, nikdy vás neopustím.

(O něco později:)

Co se stane, Ježíši, když přestanu psát?

Vassulo, i kdybys chtěla přestat, jsem stále s tebou, abych tě vedl. Dal jsem ti toto charisma, že jsi Mne potkala a jsi Mnou poučována. Ptal jsem se tě, zda pro Mne chceš pracovat a tvoje odpověď Mě potěšila. Vassulo, vidím to rád, když váháš, tak se začínáš učit přemýšlet, než se rozhodneš.

Jsem tvůj Učitel, přijmi Mé rady. Vedu tě, aby sis byla stále vědoma přítomnosti ďábla, který se snaží o zkázu duší tím, že je krmí svou marností. Učím tě pochopit, jak je Zlý zvrácený. Budu tě učit to přijmout. Budu tě učit pokoře, poctivosti k sobě a věrnosti Mně. Budu tě živit pokorou. Připomínám ti, že ti nedávám větší přednost než ostatními. Mé poučky ti mají pomoci, abys dělala pokroky a očistila svou duši. Nemysli si ani chvilku, že jsem ti dal toto charisma proto, že tě miluji víc než Své ostatní děti. Dal jsem ti tuto milost, abych tě živil a abych živil ostatní, kteří to nezbytně potřebují. Jsem Pán, Ježíš Kristus, Dobrý Pastýř, který střeží Své stádo. Ukazuji vám cestu k návratu. Přicházím, abych vás osvítil a dal vám naději.

Vassulo, to je pravda, vyvolil jsem si tě už před tvým narozením. Vybral jsem si tě, abys rozšířila Mé Poselství celému lidstvu. Jsi na rozpacích, protože jsem tě žádal, abys byla Mou nevěstou?

Ano, Pane ...

Už jsi přijala, vzpomínáš si?

Vím, Ježíši, ale pak jsem přemýšlela. Nemohu. Ne proto, že bych nechtěla, ale protože nejsem hodna být Tvou nevěstou. Jak jsem mohla přijmout, aniž bych uvažovala, co to znamená!

Vassulo, mohu tě učit, jak Mne být hodna.

I kdybych byla hodna, nestačí to.

Proč?

Protože nejde o to být hodna. Jde o mnohem víc.

Vím. Nestačí být hodna, ale budu tě učit, jak být hodnou a svatou. Budeš se muset snažit, abys toho dosáhla. Pojď, pomohu ti. Zůstaneš Mou nevěstou, nevěstou, která musí být vzdělaná. Přijal jsem tě takovou, jaká jsi, protože tě miluji. Ale musíš se nechat přetvořit tak, jak tě chci mít. Budu tě živit, abys rostla. Ukázal jsem ti, jak pracuje Zlý, dal jsem ti mnoho informací. Chci, abys zůstala bdělá a četla všechno pozorně.

Uč se přijímat. Pokaždé, když vidím, že slábneš, když ti hrozí nějaká past, přispěchám ti na pomoc. Neber má poučení jako pokání. Vedu tě, abys nepadla. Nechci tě ztratit. Volej ke Mně v modlitbě, modli se ještě víc.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message