DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Obětuj se a buď Mi věrná

23. listopadu 1987

(Když jsem byla v Lyonu, tak jsem mluvila s jedním katolickým teologem. On ani jeho žena zcela nerozuměli mému odpoutání se od světa. Poukazoval na to, že mám na tomto světě povinnosti. S tím jsem souhlasila, ale řekla jsem, že kladu Boha na první místo. Také nemohl porozumět tomu, že to byl Bůh, kdo odpoutal mou duši od světa. Nesouhlasil s tím. (Copak nebyl Abraham připraven obětovat svého vlastního syna?))

Maličká, jsem uchvácený láskou k tobě. Láska nemá žádné hranice a Já si přeji, abys byla též uchvácena láskou ke Mně. Mým úmyslem je prohloubit tvou lásku. Chci docílit toho, aby tvá láska ke Mně neměla žádné hranice. Těší Mě zkoušet1 tvou věrnost Mně. Rád naslouchám, když Mne oslavuješ. Nyní se pro Mě obětuješ a žádná z tvých obětí nebude zbytečná. Zcela se Mi odevzdej. Udělej mi radost tím, že budeš poddajná a dovolíš Mi, dítě, jednat s tebou, jak se Mi líbí. Duše, nikdy se Mě neboj, Já jsem Láska.2 

Pane, nevypadá, že by mnozí chápali moji touhu být s Tebou a to, že smrt není nic jiného než vysvobození.

Milovaná, buď svatá, zůstaň svatá a Božská Láska tě ponese stále výš. Neboj se, Má milovaná. Opři se o Mě, buď Mi věrná a miluj Mne, svého Boha, z celé své duše, z celého srdce, celou svou myslí a celou svou silou. Nezapomínej, že se k tobě skláním, abych se přiblížil k tvé duši.


1   Jako zkoušel Abrahama.
2   To znamená, že od nás Bůh nikdy nebude žádat něco, co by naší duši ublížilo.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message