DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Věřte v to, oč prosíte

21. listopadu 1987

Vassulo, opět k Petrovi přivedu Své
rozptýlené ovce; Já, Pán, vám to všem
garantuji!

Vassulo, opět k Petrovi přivedu Své rozptýlené ovce; Já, Pán, vám to všem garantuji!

(Náhle mi Pán ve vizi ukázal ovce, které stály stranou, jiné stádo, které bylo později též připojeno.)

květino, to se stane až po Mém Velkém Znamení!

Otče, odpusť mi mou netrpělivost, musím se učit být trpělivá jako Ty!

maličká, pozvednutá Mou Rukou, čerpej z Mých zdrojů a naplň své srdce; naplň ho, aby bylo schopno sytit i další srdce; Já, Pán, ti žehnám; dám ti vize, rozšířím tvůj vhled, abys viděla do srdcí lidí a mohla v nich číst; Má milovaná, nabízím ti tuto milost, ale pamatuj si, že ji máš užívat jen pro Mé Zájmy a pro Mou Slávu a že si nemáš ponechávat nic pro sebe;

Ježíši, Milovaný, můj Bože, který na mě nikdy nepřestáváš vylévat Své dary, abych Ti byla nablízku. Ježíši, jsem úplná nula, a přece na mě vyléváš tolik Svých milostí. Co bys pak neudělal a nedal těm, kdo jsou skutečně milí Tvým Očím a kdo Tě ctí?

ano, Vassulo, teď vidíš, zdá se, že Mi začínáš lépe rozumět; když dávám tobě, která jsi skutečně nejubožejší z Mých stvoření, co bych pak mohl odepřít těm, kdo si skutečně zaslouží Mé milosti, kdo Mě ctí a obětují se pro Mne!

milovaní, proste a vám dám, věřte v to, oč prosíte, mějte odvahu a důvěřujte Mi; nebuďte jako Petr, který dostal strach, když kráčel po vodě; věřte ve Mě! mějte odvahu! věřte!


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message