DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buď Mou nevěstou

8. ledna 1987

Pokoj buď s tebou, Vassulo! Jsem to Já, Ježíš. Pojď ke Mně, pojď a žij uprostřed Mého Srdce.

Chceš mne, Ježíši?

Chci tě přitáhnout Svou neodolatelnou mocí.

Ale já toho nejsem hodna.

Miluji tě takovou, jaká jsi ... buď Mou nevěstou, Vassulo!

Jak bych mohla?

Miluji tě.

Nevím, jak bych mohla být Tvou nevěstou, Ježíši?

Naučím tě být Mou nevěstou, milovaná.

Ponesu kvůli tomu nějaké znamení, Pane?

Dám ti nést Svůj Kříž. Můj Kříž, který úpěnlivě prosí o Lásku a Pokoj.

Chci Tě učinit šťastným, Ježíši!

Udělej Mě šťastným tím, že Mě nikdy neopustíš. Udělej Mě šťastným tím, že Mě miluješ. Udělej Mě šťastným tím, že probouzíš Mé děti.

Proto potřebuji Tvou sílu, zvlášť pro to poslední!

Pohleď na Mne.

(Pohlédla jsem na Něho, byl obklopen aurou, ze které vycházela síla.)

Jsem Síla. Budu při tobě, buď požehnána.

Jsi se mnou spokojen? Nikdy předtím jsem se Tě na to neptala.

Jsem s tebou velice spokojen, když Mě miluješ.

Velice si přeji, abys mi to objasnil.

Pros o to a dostaneš to. Rozmnož svou víru ve Mne.

(Rozhodla jsem se, že ukáži tyto zápisy katolickému knězi, který tu bydlí. Odsoudil je, řekl, že je to dílo ďáblovo a že mám přestat. Přesto jsem se ho ještě zeptala - jak to Ježíš žádal - zda chce se mnou nést Kříž Pokoje a Lásky. Opakoval, že všechno pochází od ďábla. Pak mi dal číst Modlitbu ke Svatému Michaelovi, rovněž Modlitbu Sv. Bernarda a Novénu důvěry k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.1 Řekl mi, že se mám v příštích dnech modlit tyto modlitby a pozorovat, co se bude dít. Učinila jsem tak. Pak jsem nechala ruku volně psát a po čtyři dny nepřetržitě psala: "Já, Bůh, tě vedu".)

Pane Ježíši, vyplnila jsem vůli kněze. Přestala jsem psát a tato slova byla výsledkem modlitby čtyř po sobě následujících dnů. Zabránila jsem Ti v psaní, abych poslechla kněze. Chtěla bych se Tě zeptat, Pane, proč jsi mu uložil tuto prosbu, přestože jsi věděl, jak odpoví a jakou bolest mi tím způsobí?

Jsem s tebou, Má dcero. Žádal jsem to od něho, protože chci, aby se učil. Chci, aby pochopil Mé Bohatství. Jsem Nekonečné Bohatství!

"Uč se z toho, že Já, Ježíš Kristus, dávám toto poselství Svým dětem. Vedu tě, Vassulo. Neodmítej Má požehnání. Mé poselství ze všech sil vybízí k Pokoji a Lásce. Chci, aby Mé děti naplnily Mé svatyně. Chci, aby se ke Mně obrátily. Chci, aby žily ve svatosti. Přicházím osvítit tento temný svět. Chci jej znovu oživit a říci jim, že Mé Slovo je Živé! Chci, aby si vzpomněly na Mé Slovo, které odsunuly stranou. Chci jim to připomenout, protože je miluji. Chci zapálit jejich srdce. Chci jim říct, že se mají navzájem milovat, jako Já miluji je. Miluji tě, Můj synu, pochop přece. Když se snažíš Vassulu zastavit, škodíš Mé Církvi, i když to nechceš. Jsem Ježíš Kristus, Pán, kterého miluješ. Pavel tak jednal, než jsem k němu přišel a řekl mu, že to, co považuje za správné, správné není, neboť Mě pronásledoval. Jsi přesvědčen, že charisma, které jsem dal Své dceři, je od ďábla. Věř Mi, Můj synu, nelekej se, opakuji: Je to Má Vůle, že Vassulu vyučuji. Teď je v květu, ale později budou její plody živit mnohé zbloudilé duše. Jednoho dne tomu porozumíš, Můj synu.2 Já, Ježíš Kristus, tě miluji."

(Když si kněz přečetl toto poselství, pokáral mě a tvrdil, že to všechno pochází od Zlého a nemá to větší cenu než hádání z karet.)

Vassulo, řekni mu Mým Jménem toto: "věštkyně jsou pro hloupé, vnuknutí shůry jsou pro požehnané děti. Věštkyně nepřinášejí žádné ovoce, vnuknutí přinášejí dobré plody a živí mnoho duší."

Měj opět důvěru, Má dcero. Moudrost probouzí Mé děti. Já, Bůh, tě miluji.


1 'tři modlitby'
2 proroctví se vyplnilo


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message