DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buď Mou nevěstou

8. ledna 1987

Pokoj tobě, Vassulo. Já jsem to, Ježíš. Vassulo, pojď ke Mně, pojď a žij v Mém Srdci.

Ty máš zájem o mě, Ježíši?

Ó mám! Jak moc po tobě toužím. Chci tě k Sobě přitáhnout!

Ale já si nic nezasloužím.

Miluji tě takovou, jaká jsi… Vassulo, buď Mou nevěstou!

Jak bych mohla?

Miluji tě.

Ježíši, já nevím, jak být Tvou nevěstou?

Naučím tě být Mou nevěstou, milovaná.

Ponesu kvůli tomu nějaké znamení, Pane?

Dám ti nést Svůj Kříž. Můj Kříž volá po Míru a Lásce.

Ježíši, chci Tě učinit šťastným.

Učiň Mě šťastným tím, že Mě nikdy
neopustíš, učiň Mě šťastným tím, že Mě
miluješ, učiň Mě šťastným tím, že budeš
probouzet Mé děti.
Učiň Mě šťastným tím, že Mě nikdy neopustíš, učiň Mě šťastným tím, že Mě miluješ, učiň Mě šťastným tím, že budeš probouzet Mé děti.

K tomu všemu potřebuji Tvou sílu, zvláště  pak k tomu poslednímu!

Pohlédni na Mě.

(Podívala jsem se na Něho. Vyzařoval sílu,  jako auru.)

Jsem Síla. Pomůžu ti, buď požehnána.  

Jsi se mnou šťastný? Nikdy předtím jsem  se Tě na to neptala. 

Jsem s tebou velmi šťastný, když cítím,  že Mě miluješ.

Přeji si, abych tě mohla vidět svýma očima!

Pros o to a dostaneš to. Posilni svou víru ve Mě.

(Rozhodla jsem se, že poselství ukážu  jednomu katolickému knězi. Odsoudil je a řekl, že je to od ďábla a že bych s tím  měla přestat. Ježíš se ho ptal, jestli chce se  mnou nést Kříž Pokoje a Lásky. Řekla jsem  mu to, ale on trval na tom, že je to od zlého.  Pak mi dal modlitbu ke Svatému  Michaelovi, Memorare Sv. Bernarda a Novénu důvěry k Nejsvětějšímu Srdci  Ježíšovu. Řekl mi, abych se tyto modlitby  modlila následující dny a pozorovala, co se  stane.1 Učinila jsem tak. Nechala jsem svou  ruku psát a ta zapsala: „Já, Jahve, tě  vedu.“ To se opakovalo čtyři dny.)

Pane Ježíši, udělala jsem, co ten kněz chtěl.  Přestala jsem psát, až na těch pět slov,  která jsem Tě nechala napsat poté, co jsem  se pomodlila. Zabránila jsem Ti v psaní,  abych poslechla kněze. Chtěla bych se Tě  zeptat, Pane, proč jsi ho vůbec o něco žádal,  když jsi věděl, co se stane a kolik utrpení mi  způsobí!

Jsem s tebou, dcero. Žádal jsem to od  něho, protože chci, aby se učil. Chci, aby  začal chápat Má Bohatství. Já jsem  Nekonečné Bohatství!  

„Pochop, že Já, Ježíš Kristus, takto  vedu Své děti. Jsem to Já, kdo Vassulu  vede. Neodmítej Má požehnání. Má  poselství volají po Míru a Lásce. Přeji si,  aby Mé děti naplnily Mé svatyně. Přeji si,  aby Mi znovu důvěřovaly. Přeji si, aby  žily svatě. Přicházím osvítit tento temný  svět. Přeji si je znovu oživit a říci jim, že  Mé Slovo je živé! Přeji si, aby si  vzpomněly na Mé Slovo, které odsunuly  stranou. Přeji si jim připomenout, jak  velice je miluji. Chci zapálit jejich srdce,  chci jim říct, aby se milovaly navzájem  tak, jak Já je miluji. Miluji tě, synu,  pochop, že když se snažíš Vassulu  zastavit, nevědomky tak škodíš Mé  Církvi. Jsem Ježíš Kristus, Pán, kterého  miluješ. Vím, že to děláš v dobré víře, tak  jako jednal i Saul, než jsem k němu  přišel a řekl mu, že i když věří, že jedná  správně, tak se mýlí, a že Mě  pronásleduje. Jsi přesvědčen, že  charisma, které jsem Já, Ježíš, dal Své  dceři, je od zlého. Věř Mi, synu, neboj se,  ještě jednou ti říkám, že je to Má Vůle,  aby se ode Mě Vassula učila. Teď  rozkvétá, ale později budou její plody  živit mnohé zbloudilé duše. Jednoho dne  tomu porozumíš, synu.2 Já, Ježíš Kristus, tě miluji.“

(Po přečtení tohoto poselství mě kněz znovu  obvinil a řekl, že je to od zlého a že je to věštění.)

Vím. Vzkaž mu ode Mne: „Věštění je pro  hlupáky, vnuknutí shůry jsou pro  vyvolené děti. Věštění nepřináší žádné  ovoce, vnuknutí přinášejí dobré plody a živí mnohé.“  

Získej zpět odvahu, dcero. Moudrost  probouzí Mé děti. Já, Bůh, tě miluji.

 


1 Kněz mne požádal, abych přestala psát, což jsem  učinila. Ale když jsem vzala do ruky tužku, Bůh  znovu použil mou ruku.
2 Předpověď se naplnila. 


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message