DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pravoslavní! Katolíci! Protestanté! Všichni Mi náležíte!

27. října 1987

(I poslední katolický teolog se ode mne odvrací, když se dozví, že nepatřím k jeho vyznání!)

Ale Vassulo, samozřejmě že jim nepatříš, patříš Mně, Já jsem tvůj Stvořitel a tvůj Svatý Otec,1 podléháš Mé Autoritě.

Jistě, Pane, vládneš nám všem, ale jsme podřízeni jistým systémům a pravidlům, podle nichž máme patřit k tomu či onomu křesťanskému náboženskému společenství. Tak mi to vždycky řekli.

V Mých Očích jste všichni stejní. jsem nikdy nechtěl, abyste Mě rozdělili! Vy jste rozervali Mé Tělo! Vy jste rozhodovali o Mém Těle! Vy jste to byli, kdo Mě ochromil.2

Ó můj Bože ...

Má dcero, neříkal jsem ti už jednou, že si máš šetřit slzy pro Mou Matku?

(I když toto říkal Ježíš přísně, napadlo mi přesto, že je smutný. Dokonce byl ještě smutnější než já sama.)

Jistě, Pane, zdáš se mi tak zraněný. Jsem přece jen slabý lidský tvor.

Vassulo, to proto, že sdílíme Můj Kalich. Můj Kalich je hořký. Řekni Svatému Stolci, že jsem to Já, kdo tě k němu posílá, poslouchej dobře, když se tě zeptají, ke které konfesi patříš, odpověz jim, že patříš Mně a že podléháš Mé Autoritě.

Pane, víš přece, že není mou věcí argumentovat. Nemohla bych prostě říci, že jsem pravoslavná? Vždyť jsem.

Pravoslavní! Katolíci! Protestanté! Všichni Mi náležíte! Jste všichni Jedno v Mých Očích. Já nedělám žádné rozdíly. Z čeho máš tedy takový strach? Zeptej se přece Mého milovaného papeže Jana Pavla II. Ani on nedělá žádné rozdíly. Vassulo, pověz mu toto:

"Milovaný, Já, Pán, stojím u tvých dveří a klepu. Uslyšíš Mě? Otevřeš Mi? Jestli Mě slyšíš, vejdu do tvého domu a zasednu s tebou ke stolu. Osvědč se jako vítěz a budu s tebou sdílet Svůj Trůn. Dbej na Mne.  Slyš, co Duch říká Církvím."

Jsem tvůj Pastýř.
U Mne ti nic nebude chybět.
Vedu tě na svěží pastviny, milovaná duše.
Povedu tě k vodám klidu,
kde oživím tvou duši.
Vedu tě na cestu ctností,
učím tě oslavit Mé Tělo.
I kdybys musela kráčet temnou roklí, neboj se.
Jsem s tebou, abych tě zbavil úzkostí.
I uprostřed tvých pronásledovatelů
budu stát při tobě a chránit tě.
Já sám jsem tě pomazal
a vždycky tě budu zahrnovat milostmi.
Jsem propast Lásky a nekonečného Milosrdenství.
Pojď a žij uprostřed Mého Srdce.3

Pane,
jsi mé Světlo a má spása.
Nemusím se bát.
Vím, že mě ochráníš.
Děkuji Ti z celého srdce,
Pane, můj Bože.
Velebím Tvé Jméno na věky.
Tvá Láska ke mně je veliká.
Smiluj se nade mnou a nad mou neschopností.

Zůstaň úplně skromná, Má květino. Ať rosteš na duchu, čerpej z Mých Ctností. Pojď, ať do tebe mohu vtisknout Svá Slova.

Ano, Pane, jsem šťastná, že Ti náležím.

Láska tě nikdy neopustí.

Pojď, my, nás?

Ano, Pane ...


1 Ačkoli Ježíš říká Vassule, že je její otec, neměli bychom zaměňovat osoby Nejsvětější Trojice. Ježíš, jako Boží Syn je náš Otec, tak jako i Bůh Otec a Duch svatý. Byli jsme stvořeni Nejsvětější Trojicí. Ježíš sám zdůrazňuje, Jeho vztah ke Svým učedníkům, když je nazývá "Jeho děti", viz Jan 13:33, 21:5.
2 Tady následovala chvilka mlčení. Ježíš říkal poslední větu hořkým a smutným tónem. Cítila jsem se vůči Němu provinile, že jsem Mu to všechno připomenula
3 žalm 23


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message