DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

MOŽNOSTI STRÁNKY: TISK | SDÍLET | NAHLÁSIT CHYBU
 

Oběť Mého Těla a Mé Duše

21. října 1987

(Dnes jsem dostala skličující zprávy. Katolického teologa z Lyonu, v kterého jsem vkládala velké naděje, přešlo všechno nadšení, když se dověděl, že nepatřím k žádnému společenství. Aniž by cokoliv četl, řekl prostě, že mám jistou zkušenost s Bohem. Vůbec nepochopil, že je to něco víc. Bůh se tímto poselstvím obrací ke každému jednotlivci a ke všem hodnostářům Církve. Ale samozřejmě: proč by měl věřit? Přicházím takříkajíc odnikud. Už jsem to říkala jednou: kdybych patřila k nim, už dávno by mě byl přijal a snad i schválil poselství. Co nám chce Bůh říci, to je právě to, že mezi sebou nemáme dělat rozdíly. Jsme všichni podřízeni téže autoritě, totiž autoritě Boží. Proč dělat rozdíly, dokonce i kvůli vnějšímu vzhledu člověka? Nenosím řeholní roucho, ale je to tak důležité? Měla bych se zeptat Boha, proč to učinil? Vybral si mne takovou, jaká jsem, a chce mě takovou.)

Vassulo, jsou to tytéž zkoušky, jakými jsem Já procházel za Svého pozemského života. Vzpomínáš si, jak se Mě Farizeové ptali, kdo Mi dal moc kázat?

Ano, Pane.

Milovaná, Poselství přichází ode Mne. Každá autorita přichází ode Mne.  Patříš Mně. Což jsem tě někdy nechal napsat, že ti tvé zmocnění dali lidé? Maličká, opři se o Mou Moudrost.

(Byla jsem otřesená a smutná, tekly mi slzy. Musela jsem přerušit psaní, abych se zas vzpamatovala.)

Má oběti, vyvolil jsem si tě jako oběť Svého Srdce, jako sladkou trýzeň tvé duše, oběť Mého Těla a Mé Duše, skrze odmítání, úzkosti a starosti. Vassulo, budeš pociťovat Můj život na zemi. Dám ti jej cele, ale jen kousek po kousku, tak, aby to tvá duše mohla unést. Budeš odmítaná, to se už nevěřícností stalo, obžalovaná, vysmívaná, odvrhovaná. Vassulo, stanou se ti ještě horší věci. Ale na druhé straně jsem ti dal ty, kdo věří v Mé Poselství Pokoje a Lásky. Budou tvými svědky.

Dovol Mi připomenout ti, že i ty jsi zrazována.1

Vassulo, miluji tě. Já, Pán, jsem tvá opora. Pojď ke Mně, abys byla potěšena. Ať tě obklopí Můj Pokoj! Pojď, každá autorita je ode Mne, ne od lidí. Jsi závislá na Mé Autoritě, která je jen Jedna. Jedna Autorita.

Můj Bože, děkuji Ti za podporu, kterou mi dáváš. Děkuji Ti také za to, že jsi mi dal svědky. Už nebudu pozvedat svůj hlas. Budu jen říkat: "Dělej se mnou, co se Ti zlíbí. Ať mi dáš slasti nebo strasti, budu Ti stejně děkovat. Smíš mě odmítnout nebo vzít do náruče. Nic nebudu považovat za špatné. Konej, co si Tvé Srdce nejvíc přeje. Patřím Tobě."

Ano, buď poslušná, abych do tebe mohl hlouběji vtisknout Svá Slova. Pamatuj na Mou Přítomnost a Mou Lásku.


1 někým?


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message