DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Maria je Královna Nebes

8. října 1987

Ježíš?

Já jsem to.

Ježíši, chtěla bych činit pokání za všechny urážky naší Svaté Matky. Nesnesu to poslouchat, jak Ji Tvoji tvorové urážejí, zvláště ze strany Tvých služebníků.1 Ráda bych dala svou hlavu v sázku, abych Ji hájila.

Vassulo, dám ti poznat, jak velice trpí Láska, když slyší tyto urážky.

Měli by všichni vědět, že Já, Pán, ctím Svou Matku. Ti, kdo Ji urážejí, nechť vědí, že Ona je Královnou Nebes, a že Já, Pán, jsem vložil věnec na Její Hlavu, věnec z dvanácti hvězd. Ona vládne, milovaná, a tak je to psáno v Mém Slově. Ctím Svou Matku, a tak jako Já Ji ctím, musí Ji ctít i oni.

Miluji vás, Má Matka a Já, žehnáme vám.

Pane, protestantský farář popíral, že je naší Svatou Matkou a že Ji musíme ctít. Když jsem mu říkala, že jsi to řekl z Kříže, odpověděl mi, že to platí jenom pro Jana a že nikde jinde nestojí, že je také naše Matka a my Její děti.

Ale Má dcero, říkám ti znovu, že Má Matka je i vaší Matkou. Jste Její děti. Je to psáno v Mém Slově a opakuji to pro ty, kdo to nevědí: Písmo praví ...

Kde, Pane?

V knize tajemného Zjevení, když Satan při pronásledování Mé Matky ztroskotal, ve své nenávisti k Ní povede válku proti zbytku Jejích dětí, těm, kdo zachovávají Boží Přikázání a uchovávají Mé svědectví.

Pane, děkuji Ti za pomoc.

Vassulo, říkal jsem ti to, jsem vždycky před tebou. Zůstaň malá, abych mohl vykonat Svá Díla.

Miluji tě.

Miluji Tě, Pane, a děkuji Ti.

My, nás?

Ano, Pane.


1 kněží ...


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message