DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vysvoboďme duši

26. září 1987

Vassulo, vysvoboďme duši, která je Mi
velmi drahá a která je velice blízko
Satanovým plamenům; není si vědoma,
jak zákeřnou hru na ni nastražil;

Vassulo, vysvoboďme duši, která je Mi velmi drahá a která je velice blízko Satanovým plamenům; není si vědoma, jak zákeřnou hru na ni nastražil;

Kdo je tato duše, Pane?

jedna z Mých nevěst;

Řeholnice?

ano, řeholnice, zanedbala Mě, neboť se nechala unést svou domýšlivostí; milovaná, přiveď ji ke Mně zpět svou láskou; miluji ji; miluj Mě a ona bude vysvobozena; Vassulo, tato Díla jsou pro tebe a pro mnohé tajemná, ale věř Mi, jsem Ježíš a Moudrost; teď Mi budeš dobrořečit; vnímej Mě, to Mě oslavuje; všechno se splní podle Mého plánu;

Ježíši, je to tak úžasné, být s Tebou tímto způsobem!!

Vassulo,

Je to úžasné, nádherné!!

Vassulo, což tě někdy opustím?1 miluj Mě, napravuj za ty, jejichž srdce jsou ke Mně ledově chladná; oltáři, žij pro Mne, naplň svůj plamen z Mého oltáře! nikdy nezapomeň, jak moc tě miluji; zůstaň hořící, zapaluj srdce, utiš Mou žízeň;

Milovaný Ježíši, drž mě u Sebe, protože bez Tebe jsem ztracena.

zůstaneš blízko Mě, zapomněla jsi na naše pouta? jsi ke Mně připoutána věčnými pouty;

Děkuji Ti, Pane, že se o mě staráš, o nulu mezi nulami, o tu, která Tě zapírala.

byl jsem zapřen i od Petra, a přesto jsem na něm položil základy Své Církve, zapomněla jsi? Já jsem Pán, který tě nevýslovně miluje, a do tebe, duše, jsem vtiskl Svá Slova; Já jsem tvou Silou; uchovávej Mě ve svém srdci nyní a navždycky;

Uchovám, Pane, budu Ti věrná.

pojď, prožijme tento den spolu; buď Mou společnicí;


1 Pokaždé, když mi to Ježíš říká, si myslím, že zemřu. Pouze Bůh dokáže promluvit tak něžným tónem.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message