DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buď Mým Oltářem

13. září 1987

(8. září mě Ježíš volal ke Svatému Přijímání. Šla jsem dnes a přijala jsem Ho.)

Nebeský Otče, nedovol lidem,
aby byli příčinou mé zkázy.
Nedovol jim vzít, co jsi mi už dal.
Bojím se jejich bezcitnosti,
a když uzavřou svá srdce
před Tvými Nebeskými Díly,
a když přestanou naslouchat,
jsem velice slabá a zranitelná.
Jediným slovem by mě mohli zlomit stejně snadno,
jako se láme proutek.

Ó Vassulo, Vassulo, chyť se Mé Ruky. Když tě pronásledují, pronásledují Mne. Když se ti vysmívají, vysmívají se Mně. Láska trpí.

Pomoz mi, Otče, s těmito lidmi.

Láska ti pomůže. Ozdob Mě čistotou, buď Mým oltářem. Nes se Mnou Můj Kříž. Oltáři, netrap se.

Dobrořečím Ti, Otče.  Toužím po Tobě.

(Později:)

(Dnes, v neděli 13. září, podruhé od začátku těchto zjevení, jsem ve své duši pocítila obrovskou úzkost, smutek, z nevysvětlitelných důvodů. Takovou hořkost, že jsem myslela, že to nepřežiju. Bolelo to i fyzicky. Těžce se mi dýchalo a bolest mi vystřelovala do rukou. Ježíš mě volal:)

Vassulo, sjednoť se se Mnou a pociťuj Mou bolest. Znovu Mě křižují.

Proč, proč Ti to dělají?

Milovaná, oni nevědí, co činí.

Kdo Ti to dělá?

Mnoho duší. Miluji je, a přesto Mnou pohrdají. Vassulo, sdílej Mou bolest, buď jedno se Mnou.

My, spolu, Pane?

Ano, Má dcero, oba trpíme nevěrností lidí. Vezmi Mne za Ruku, společně.

Společně, Pane. 


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message