DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Věrnost

12. září 1987

Věrnost si vždy najde způsob, jak být se
Mnou; miluj Mě a buď věrná, dítě; Má
Díla jsou zahalena očím učených; skryl
jsem je před nimi; dávám Svou skrytou
Moudrost pokorným a prostým dětem;

Věrnost si vždy najde způsob, jak být se Mnou; miluj Mě a buď věrná, dítě; Má Díla jsou zahalena očím učených; skryl jsem je před nimi; dávám Svou skrytou Moudrost pokorným a prostým dětem;

dcero, Já jsem Duch1 a přiblížil jsem se k tobě a Svým Duchem jsem učil tvého ducha; Má učení ti byla dána v duchu a ne tak, jak je vyučována filozofie; Vassulo, uvědom si, co musí přijít, protože neduchovní člověk nepřijímá tato díla jako přicházející od Ducha Božího; bude se jim stavět na odpor, protože přesahují jeho chápání, protože je lze pochopit jen prostřednictvím Ducha; Já, Pán, vím, co si myslí učení a říkám ti vpravdě, nepřesvědčují Mě;

(Toho večera má duše trpěla z neznámého důvodu. Toužila jsem po Bohu. Litovala jsem svých hříchů. Žádala jsem Ho, jestli by  mě mohl vyslechnout a zda by si mohl najít chvilku na mé vyznání. S břemenem hříchů jsem znovu předstoupila před Boha.)PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message