DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já, Pán, stojím u dveří a klepu
Potěš Mě a přijmi Mě

7. září 1987

Pokoj tobě, dcero; zapamatuj si tato
slova, která ti řeknu ještě jednou,
nezapomínej na ně zvláště nyní;

Pokoj tobě, dcero; zapamatuj si tato slova, která ti řeknu ještě jednou, nezapomínej na ně zvláště nyní;

„Já, Pán, stojím u dveří a klepu; jestliže někdo slyší Můj hlas a otevředveře, k tomu vstoupím, abych s ním zasedl ke stolu, bok po boku; těm, kdo zvítězí, dovolím dělit se se Mnou o Můj Trůn, tak jako Já jsem zvítězil a usedl jsem na Své místo s Otcem na Jeho trůně; kdo má uši k slyšení, tak slyš, co Duch praví Církvím;“

dcero, řekni jim, řekni jim; připomeň jim Má slova, neboť na ně zapomněli;

Ježíši, pomoz mi.

vždy ti budu pomáhat, Vassulo;

(Vzdychla jsem.)

Děkuji, Pane.

 

8. září 1987

Vassulo, potěš Mě a přijmi Mě; chci, abys Mě následovala; povedu tě, aby ses se Mnou setkala u Mého Svatostánku; přijmi Mě a Já ti požehnám;1

miluji tě;

Miluji Tě, Pane. Přijdu.


1 Ježíš mě opět volá, abych šla ke Svatému Přijímání.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message