DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dej Má Díla přeložit do francouzštiny
Byla jsi Mnou vyučována
Nejsi sama

28. srpna 1987

Vassulo, pojď, dej Má Díla přeložit do
francouzštiny; pomohu ti; ať je Můj
Chléb dáván zdarma;

Vassulo, pojď, dej Má Díla přeložit do francouzštiny; pomohu ti; ať je Můj Chléb dáván zdarma;

Budu, Pane. Vím, že mi pomůžeš.

Vassulo, vylil jsem na tebe dar rozlišování a nauku; byla jsi Mnou vyučována; dal jsem ti Chléb ze Svých zásob; dal jsem ti plody ze Své zahrady; vlil jsem do tebe Svá Díla, abych osvítil tento svět, odhalujíc Svou Tvář; pojď, nezapomínej, proč jsem tě vyvolil; spokoj se s tím, co ti dávám, dcero; dal jsem ti v plnosti ze stromu Života, abys mohla živit i druhé; opři se o Mne, buď na Mně závislá; dáš Mi všechno, co máš?

Všechno, co mám, patří Tobě, nechci si nechat nic pro sebe.

vskutku, všechno, co máš, patří Mně, ale dal jsem ti svobodu volby;

Volit co, Pane?

volit mezi dobrem a zlem; každému jsem dal tuto svobodu;

Je-li to to jediné, co vlastním, rozhoduji se zůstat s Tebou.

dovol Mi tedy připoutat tě k Sobě ještě těsněji a potom Mi dovol vést tě tam, kde Mě nejvíc hledají;

Miluji Tě, Otče. Ať se děje Tvá vůle.

miluj Mě, dítě; naslouchej Mi, dokud nebude Mé Dílo dokončeno, neuvolním tvá pouta, abys přišla ke Mně; dovolím si používat tě, abys zapisovala Mé touhy; láska tě miluje; nakresli Mou značku:

Ježíš Kristus, milovaný Syn Boží a Spasitel;

 

30. srpna 1987

(Večer) 

Ježíši?

Já jsem;

dovolíš Mi, abych si v tobě odpočinul?

Ano, Pane.

Má květino, hledej Mě, měj horoucí touhu po Mě, chval Mne; 

Buď pochválen, Pane.

žehnám ti též; nejsi sama!

(Vnímala jsem Ho tak silně, až jsem měla dojem, že se Ho mohu dotknout.)


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message