DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Milost utrpení

4. srpna 1987

(Můj návrat do Švýcarska.)

(Mám skoro strach, co se mi stane, jak jsem přesvědčena. Je to onen důvtip, o kterém mi Bůh říkal minulý týden?)

Můj Bože?

Já jsem to, milovaná.

Rozumím Ti dobře, můj Pane?

Ano! Láska z tebe udělá zrcadlo, v němž se odrážejí smrtelné úzkosti všech těch, kdo trpí. Budeš cítit jejich smrtelné úzkosti a jejich utrpení jako by bylo tvé.

Když slyšíš o nějakém utrpení nebo je vidíš, nebo když má někdo velké nesnáze, pak ti Já, Pán nabídnu tuto milost, abys ona utrpení pociťovala stejně silně jako ten, kdo je snáší. Budeš tak moci úplně proniknout do jejich zranění, abys získala jasný pojem o jejich pocitech.

Vassulo, tímto zbystřením, které ti dávám, budeš moci značně pomoci těm, kdo trpí. Trp, když trpí oni. Když odepřeš, budu ti to stále připomínat. Budeš sdílet jejich utrpení.

Ó můj Bože, budu to schopna snášet? Nejen o svého ducha mám strach, ale i tělo je slabé ...

Mysli na to: Dám tvé duši i tvému tělu dost sil až do konce. Věř Mi, to je milost, Mé malé dítě. Miluj Mé děti zrovna tak velice, jako Já je miluji. Buď Mým odrazem. Přizpůsob se Mně i jim. Miluji tě a skrze tuto Vznešenou Lásku ti dávám onu milost, ať se tě nezmocní únava. Pojď, podělím se s tebou o Svou Lásku tím, že ti dám Své hřeby. Pociťuj všechna utrpení. Má dcero, vykonáš to všechno pro Mne?

Ano, můj Bože, když je to Tvé přání.

Pojď, Láska tě povede.

(Už předtím jsem něco tušila:

před třemi dny ukazovali v televizi dvě děti, které zemřely, uvězněny pod zemí. S velkou lítostí jsem myslela na ně a na jejich rodiče. Modlila jsem se za tyto rodiče. Další den jsem viděla ve zprávách v TV zpustošení a škody, které způsobil orkán řádící v Kanadě. Lidé byli otřeseni. Večer jsem se za tyto lidi modlila a zmocnil se mě soucit, ale ne tak, jako bych byla v jejich kůži. Náhle na mě Bůh zaměřil Svůj pronikavý paprsek. Cítila jsem, jak provrtává mou hrud a vychází zády. Paprsek mě pálil a působil úzkost, takže jsem dostala strašnou žízeň, cítila jsem se jak v plamenech. Hned nato jsem usnula. Ve snu mi dal Bůh velice živý obraz toho, co bych měla cítit tváří v tvář katastrofám. Viděla jsem svého vlastního syna, který umíral pod zemí. Probudila jsem se strachem, který mě ovládal. V této úzkosti mě Bůh žádal, abych se modlila za tyto rodiče, kteří ztratili syna. Modlila jsem se vroucně, jako by tamty děti byly mé vlastní. Dovolil mi znovu usnout, aby mi ukázal, co to je, být vydán na pospas orkánu. Zažila jsem strašné okamžiky a očekávala jsem smrt. Bůh mě opět probudil a řekl mi, že se mám modlit za ty, kdo to prožili. Modlila jsem se horlivě a v duchu jsem měla před sebou ony strašné obrazy.)


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message