DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Očišťování - Den 1
Očišťování - Den 2
Očišťování - Den 3
Očišťování - Den 4
Očišťování - Poslední den

27. července 1987

(Cítím se opuštěná a že Bůh není tak blízko jako dřív.)

Netrap se, Má Vassulo. Všechno ti to objasním. Jsem blízko tebe.

 

28. července 1987

(Stále s pocitem prázdnoty.)

Ježíši, bojím se, abych nevedla lidi na scestí, když jim říkám, že někdy cítím, jak mě Tvá ruka hladí po hlavě. Možná se mýlím? To by bylo strašné, kdybych se mýlila!

Netrap se, věř v Mou Vykupitelskou Lásku. Mnohokrát jsem tě hladil v minulosti a hladil jsem tě i teď. Ne, Vassulo, nevymyslela sis to. Jsem to Já, Ježíš.

 

29. července 1987

(Stále s oním pocitem opuštěnosti.)

Ježíši?

Já jsem. Řekl jsem ti, že Má pouta jsou věčná pouta. Čeho by ses tedy měla bát? Mylně se domníváš, že jsem s tebou méně, protože tě nepoužívám1 stejným způsobem jako dříve, nebo že jsem tě opustil, nebo že se na tebe zlobím. Ne. Ne, Vassulo, ani jeden z těchto důvodů není správný. Má Láska se nezměnila, neopustil jsem tě, budu tě i nadále inspirovat.

 

30. července 1987

(Stále si dělám starosti. Proč jen nemohu vnímat Boha tak jako dříve?)

Ježíši?

Já jsem. Pojď, podívej se na Mě. Podívej se, ano.

(Podívala jsem se Mu do očí, a to mě uklidnilo.)

Bez ohledu na to, co jsi, nepozvedl jsem tě a neumístil tě do Svého Srdce? Vassulo, Má Vassulo, copak bych tě někdy mohl opustit?2 Přemýšlej, Já jsem Láska a dokud nepřijdu, abych tě osvobodil, budu do tebe vlévat Svou Lásku. Ela thipla mou, imé o Christos.3 

 

31. července 1987

Vassulo, pojď. Chci ti vysvětlit tvé neodůvodněné obavy z toho, že jsi opuštěná. Učím tě hlubšímu porozumění, neber to tak, že jsem tě opustil. Piš.

Dávám ti Svou milost, abys dosáhla vyššího stupně rozjímání, a zároveň očišťuji tvou duši, aby mohla dosáhnout tohoto vyššího cíle. Ujišťuji tě, Má milovaná, že jsem s tebou a nikdy se nevzdaluji. Podněcuji tvou lásku ke Mně a posiluji tě. Výsledkem bude hlubší zbožnost a dokonalejší láska ke Mně.

Vassulo, přeji si, abys dosáhla tohoto vyššího stupně rozjímání. Musíš růst. Milovaná, odstraň ze své mysli každý stín pochybnosti - stíny, které ti působí úzkost. Chci, abys dělala pokroky, chci, aby tvá duše dosáhla dokonalosti a čistoty. Chci dát tvé duši pokročit do tohoto vyššího a jemnějšího světla. Tvá duše, takto očištěná, Mi bude moci nabídnout ctnosti zahalené do dokonalosti a čistoty.

Od rozjímání dospěješ k vyššímu stupni kontemplace. Tato vyprahlost a pocit odloučení, které tě nutí si myslet, že „všechno je ztracené“, jsou proto, že ti odnímám část Svého Světla. Ale neboj se. Buď ráda, že vnímáš ten rozdíl. Tím, že ti odpírám část Svého Světla, v tobě posiluji touhu hledat Mne, a tak mohu tvůj intelekt naplnit jemnějším Světlem. Ale nikdy ti neodepřu úplně všechno Světlo, vždy ti nějaké Světlo nechám, abys mohla vidět a následovat je, a abych tě chránil před pády.

ti dávám tuto sílu, abys pokračovala v hledání Mne s větší horlivostí než kdy jindy. Snaž se ve Mně porozumět, po čem toužím, Vassulo, nikdy tě neopustím. Proč taky? Jsem tvůj Nebeský Otec, který chce, abys rostla a rozkvétala, a toto jsou Mé Cesty. Neměj strach, ale buď bdělá, nikdy nespi. Hledej u Mě. Budeš se učit, jsem tvůj Učitel. Miluj Mě, Vassulo. Usmívej se na Mě, když Mě vidíš, a vezmi Mou Ruku, když ti ji podávám. Zůstávej v Mém Pokoji a důvěřuj Mi. Pojď, miluji tě.

Ó Otče, děkuji Ti, že jsi mě uklidnil a že jsi mi to všechno vysvětlil. Děkuji Ti za Tvou nauku. Miluji Tě!


1  Ve smyslu být používána jako nástroj Boží.
2  Řekl to s takovou něhou a sladkostí, že jen Bůh může mluvit takovým způsobem.
3 Řecky: „Pojď ke Mně, jsem Kristus“. (Ježíš se mě snažil uklidnit a cítila jsem se o něco lépe.)


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message