DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Kdo Mě nalézá, nalézá Život

2. března 2022

Stvořil jsem tě, aby tě vyučoval Moudrosti, abych znovu učil lidstvo porozumět Mým dílům Spravedlnosti a Mému Majestátu, kterým Já jsem! Všem jsem ukázal Svou Svatost, nikdy jsem nepřestal vyzývat k pokání a k modlitbě. K modlitbám, které uzdraví vaši duši i tělo. Skrze modlitbu se budete učit konat Mou Vůli a budete se učit žít jako Já. Budete se učit v tom vytrvat, což vás dovede ke Mně, protože člověk, který nalézá Mne, nalézá Život. Kvůli Mé Vlastní Slávě a Dobrotě a skrze Moc Mého Božství jsem dal této generaci vše, co potřebuje k dosažení zbožštění skrze skutečné odevzdání a aby mohla vstoupit do důvěrného přátelství se Mnou, a tak Mě poznala.
Ano, všem jsem vám připomínal ty samé pravdy, které jsou zapsány v Mém Slově.

Stvořil jsem tě, abych tě vyučoval Moudrosti, abych znovu učil lidstvo porozumět Mým dílům Spravedlnosti a Mému Majestátu, kterým Já Jsem! Všem jsem ukázal Svou Svatost, nikdy jsem nepřestal vyzývat k pokání a k modlitbě. K modlitbám, které uzdraví vaši duši i tělo. Skrze modlitbu se budete učit konat Mou Vůli a budete se učit žít jako Já. Budete se učit v tom vytrvat, což vás dovede ke Mně, protože člověk, který nalézá Mne, nalézá Život. Kvůli Mé Vlastní Slávě a Dobrotě a skrze Moc Mého Božství jsem dal této generaci vše, co potřebuje k dosažení zbožštění skrze skutečné odevzdání a aby mohla vstoupit do důvěrného přátelství se Mnou, a tak Mě poznala.

Ano, všem jsem vám připomínal ty samé pravdy, které jsou zapsány v Mém Slově.1 Nyní pojď! Jedině ve Mě může tvoje duše nalézt spočinutí. Nikde jinde nehledej pokoj a harmonii, bezpečné útočiště a spočinutí.

Má Vassulo, toužím po tom, abys Mě měla neustále ve své mysli. Aby, když ráno vstaneš, tvá první myšlenka patřila Mě, abys Mě hned zahrnovala svou láskou. Abys svůj den končila se Mnou a abys Mě nikdy nenechávala stranou. Pak abys Mě během dne nikdy nepřestala chválit, poučovat své okolí o Mé Slávě, o Mé Všemohoucnosti, abys Mi dovolila být radostí tvého srdce, stejně jako ty jsi radostí Srdce Mého! Ať jsou tyto dny, které na tebe doléhají, naplněny Mou Přítomností a Mojí Nádherou. Nechej znít ve svých uších tato slova:

„Já, tvůj Pán, jsem přišel,
abych tě pomazal za Svoji nevěstu,
abych proměnil tvé srdce v požehnání
a oděl tě Sebou, neboť toto srdce jsem si vyvolil,
zde zůstanu navěky.“

Potom tě zcela zastíním Svou Slávou, takže noc, která tě obklopovala, se stane Světlem a temnota už v tobě více nebude. Je o Mně známo, že uzdravuji zlomená srdce, neboť jsem znám tím, že projevuji lásku ve všem, co konám.

Budu s tebou, abych tě i nadále vyučoval, protože právě to Mě těší, aby Mi všechno, co se ode Mne učíš, bylo milé, a Já to mohl přijmout.

Žehnám ti a připomínám ti, že Mi máš občas nabídnout své ucho. ic


1 Písmo Svaté.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message