DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já Jsem Utěšitel tvého ducha

19. října 2020

Podívej, Mé dítě, netrap se, neboť Já, Ježíš, jsem vždycky s tebou. Useber se v modlitbě, aby se ti stala cestou a prostředkem ke sjednocení se Mnou. Nemá se snad Ženich radovat z těchto důvěrných okamžiků se Svou Milovanou nevěstou? Pamatuj si, že ustavičná modlitba završuje1 jakoukoliv modlitbu, kterou se během dne modlíš.

Já Jsem Utěšitel tvého ducha. Pamatuj si a nikdy nepochybuj o tom, že Já jsem tvůj Učitel a stejně tak tvůj Vychovatel. Vše, co jsi se naučila, pochází ode Mne. Požádal jsem tě, abys předávala Má Poselství a nesnažila se přesvědčovat ty, kdo nechtějí věřit.

Více se modli, protože v nynějším světě je tolik zla, velmi málo lidí jde po správné cestě a tak mnoho jich kráčí po špatné cestě vedoucí do zatracení. Padají do pekla, stejně jako sněhové vločky padají k zemi, proto se modli za všechny, kdo potřebují uzdravení, kdo potřebují modlitby. Budeme pracovat společně, dcero, nikdy se nepouštěj Mé Ruky, která drží tu tvou. Zůstávej v klidu se Mnou, svým Ženichem.

Budu pokračovat ve Své Písni Lásky, abych těšil a pozvedal tvého ducha. Já jsem Láska: IC


(1) Pozn. překl.: v angl. originále „complete“ - modlitba má být cestou a prostředkem vedoucí duši ke sjednocení s Pánem, tedy do kontemplativní modlitby, kterou též Pán nazývá ustavičná modlitba.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message