DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já jsem Klíčem k Ráji

10. prosince 2018

Má Vassulo, dávám ti Svůj Pokoj. Nepochybuj o Mé Lásce. Jsi Mým potěšením, kterému je dána Má ochrana. Jsem tvůj Strážce.

Má Píseň je o Odpuštění a Spravednosti. Miluji Spravedlnost, pokoru a ctnost. Nechej se Mnou adoptovat, nechej se adoptovat jako Moje dcera, která je teď se Mnou sjednocena a je v jednotě s Mým Svatým Duchem. Během všech těchto let jsem ti postupně ukázal naši jednotu. Nepřesadil jsem tě do své zahrady rozkoší, lilii mezi lilie? Neukázal jsem ti dobrotu a mírnost? Spočiň v Mém Nejsvětějším Srdci, abys zachovávala svou duši klidnou a v pokoji.

Jsem tvé Světlo a tvá Spása, tvá Pevnost a tvá Skála, tak kdo by tě mohl ze Mne vykořenit? Dítě! Slyš Můj Hlas a vítej ho jako slunce! Vítej ho jako déšť na vyprahlou půdu. A tvé rty budou zpívat radostí a tvůj jazyk bude po všechny dny neustále hlásat Má Slova Moudrosti a Mé divy. Tak naplň své sliby, které jsi Mi dala, a vzdávej Mi díky, když vzýváš Mé Jméno. Ať Mne dosáhnou tvé modlitby, ať ke Mně vystoupají jako kadidlo.

Připomeň každému, že všechny myšlenky a skutky během vašeho života jsou zaznamenány v Mé Knize Života, v Knize Pravdy, která bude otevřena v Soudný Den, bude z ní nahlas čteno, všechno odhaleno, vše, co jste během svého života na zemi učinili. Ctnostní obdrží věčný život se Mnou, co se týče rebelů, ti budou vrženi přímo do věčného ohně a do Propasti navždy. Tak postavte své životy na lásce. Buďte stálí ve své lásce, abyste mohli spočinout navěky v Ráji.

Já jsem Klíčem k Ráji.

Dovol Mi, Vassulo, abych ještě na chvíli užíval tvé ruky. Nesu tě ve Svém Srdci.

AlphaOmega


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message