DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já jsem tvůj Duchovní Vůdce a Rádce

16. ledna 2018

Nikomu jinému nebyl dán tento Dar, který jsi dal mně, ó, Pane, jediný svého druhu. Dovoluješ mi, abych se radovala a byla vychovávána ve Tvých Nebeských Nádvořích, vyučována Samotným Jahvem, směla zavolat Tebe, svého Pána, Mocného Boha, kdykoliv si přeji, a dostat odpověď, a to vše dohání některé lidi k zuřivosti.

Svým Slovem, ó, Pane, Jahve, jsi mě sytil a šeptal jsi mi do ucha Svá Slova. Nedal jsi mi nikdy pocítit sebemenší obavu z toho, že bys tím, že sis vybral mne, znevážil Svou Panovnickou Moc!

Pověřil jsi mne proroctvími radosti i zkázy, nařídil jsi mi, abych volala svět k pokání. Od počátku Svého volání jsi na mně zjevoval Svou Moc a Autoritu. Pán mi věnoval Svůj čas, aby mě vedl, aby tu a tam dal najevo, že bude vždy mým duchovním vůdcem On a nikdo jiný. „Nikdo jiný“ byla Jeho vlastní Slova, která mi řekl, aby mě obhájil - a časem to i ukázal. Vyzařoval na mne Světlo Své nauky, vedl mne, poučoval mne, živil mne Svou vlastní setbou… 

A nyní slyším, jak z velkých davů burácí slova: „Kde je její duchovní vůdce? Ať nyní předstoupí! Nemá žádného? Je to možné? Každý s takovým darem by měl, musí mít nějakého! Lidská pýcha jí rychle skloní hlavu v jejím pádu…“

Slyš Mne, je psáno že „Moudrost vychovává své děti.“1 a Já tě učím Svou Moudrostí, tak nepochybuj. Dovol Mi, abych tě ještě více vtáhl do Svého Plánu, maličká, a pamatuj na Lásku, kterou k tobě mám!

Modli se a buď Mi nablízku, nikdy neopouštěj svou touhu být se Mnou. Ať už jsi  doma nebo v zahraničí, jsem skrze Milost vždy s tebou. Hlásej Mé Jméno, kamkoliv jdeš. Chci, abys vyvracela omyly, ke kterým došlo, nicméně, ať každý, kdo je ochoten naslouchat, slyší, co Můj Duch říká skrze tebe.

Vyvolil jsem tě, abys vydávala svědectví Mému Poselství a všemu, co jsem napsal a řekl. Vítězství dojdou všichni ti, kdo horlivě zachovávali Má Slova, neboť ta Chvíle je blízko.

Ještě jednou ti říkám, Moje milovaná, neboj se, Já Jsem tvůj Duchovní Vůdce a Rádce. Buď požehnána! Jdi a buď plná radosti! Já Jsem je s tebou. ic.

 


1 Sir 4,11


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message