DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já žiji v tichu tvého srdce

24. září 2017

Povstaň, má přítelkyně, a skryj se v Mém Srdci. Mé Srdce je tvým příbytkem. Veškerá Má Nauka, kterou jsem ti dal, nebyla zbytečná.1 „Oči Páně  jsou upřeny na ty, kdo ho milují, mocná ochrana, opora plná síly, přístřeší před větrem z pouště, stinné loubí proti polednímu žáru, ochrana před překážkami, zabezpečení proti pádům.“

Jsem tvůj Milovaný, který už od tvých prvních dnů uchvátil tvé srdce, aby tě vedl a dobře se o tebe staral. Jsem Kristus, dcero, a zasnoubil jsem tě Sobě, abys Mě oslavovala. 

Žiji v tichu tvého srdce, nedovol nikomu, aby tě odrazoval. Já jsem Ten Jediný, kdo bude tvou podporou, a kdokoliv tě bude pomlouvat, si pohrne žhavé uhlí na vlastní hlavu. Milovaná, byla na tebe vylita myrha kanoucí z Mých Prstů, aby tě pomazala a ozdobila, aby se tak na tobě zjevila Má Tvář a tvé rysy se smísily s Mými, nevidíš?


Když s tebou hovořím, tak proto, abych Svou sladkou konverzací těšil tvou duši ve Svém Objetí a aby Má Slova tobě neskončila pouze u tebe, ale byla vylita v nekonečných vodopádech řek, jako sladké víno, na celé Mé stvoření. Pomažu tvé rty písní radosti a chval, abych tak naplnil sliby, které jsi Mi dala. Takto budeš předávat Mou Lásku - dar Mé Lásky.


Chci, abys zůstala skromná, ale se šlechetným srdcem bojovníka, abys žíznila po Mé Lásce, ale ne po chvále od lidí. Místo toho buď jako lampa zářící na posvátném podstavci. Dal jsem ti do cesty mnohé nesnáze, protože skrze ně bylo oslaveno Mé Jméno. Byl to způsob, jak tě připravit, abys řádně pokročila v učení.

 

Říkám Své Milované, ke které jsem připoután, a ona ke Mně, sladkou konverzací: Nikdy nebudu váhat tě konejšit Svou Přítomností! Já, Ježíš, žehnám tobě a všem těm, které jsem povolal, aby ti pomáhali ve tvé misi!

 AlphaOmega

1 Sir  34,16-17.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message