DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Můj Duch Rady Tě povede

18. září 2017

(Po jistých neshodách a námitkách někoho, kdo se účastnil naší pouti v Moskvě a dotazoval se, proč nemám kněze, který by byl mým duchovním vůdcem.)

Má Vassulo, modli se za tyto duše, které Mi působí bolest tím, že mluví v Mém Jménu a otevřeně tvrdí, že je to Můj Duch, který jim zjevuje Pravdu, ale ve skutečnosti je to diktát toho co obsahují jejich srdce. Ano, každý člověk soudí podle toho, co má ve svém srdci!

Já jsem tvůj Pastýř a Můj Duch Rady tě neomylně vede.

Řekl jsem, že v Mých Poselstvích jsou pasáže, které jsou dobře zapečetěny a těžké k porozumění, ale tyto jsou pro ty, o kterých mluvil prorok Izaiáš: „Budete naslouchat a znovu naslouchat, ale nepochopíte…“1  Vassulo, Já Kristus, jsem pořád s tebou. Ic


1Kristus se zmiňoval o Svém Poselství z 14. října 1991:

- Pane?

Já Jsem. Evangelizuj s láskou pro Lásku. Buď zakořeněná ve Mně, Mé dítě... Přenechej všechno Mně a dovol Mi být tvým duchovním vůdcem, který tě vede a dává ti Své příkazy pro sjednocení Mých Církví. Máš pro ně být znamením a oni se naučí, že vy též budete jedno jako My jsme Jedno, protože Já Jsem je Jeden.  


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message