DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mou touhou je přivést každého k obrácení a ke spáse!

26. července 2017

Pán je moje síla,

má radost, můj dech, můj úsměv,

můj přemožitel, má spása!


Ty jsi Ten, který je,

a já Tě vyvyšuji,

Tebe, který jsi Král

vesmíru!


Má Vassulo! Opusť davy a pojď ke Mně! Neodvažuj se ode Mne vzdalovat. Jsem přítomen a mluvím s tebou, květinko. Dobrá setba, kterou jsem do tebe zasel, oslaví Mne a Mého Otce, který má zalíbení ve tvé ubohosti a nejistotě. Ustanovili jsme tě, abys rozšiřovala Mé Slovo jako Připomínku a také jako poslední Varování. A proč? Kvůli velikosti Lásky, kterou máme k vám všem!


Dávej této generaci poznat, že toto je Naše Dílo! Rozumíš, Vassulo? Já, Bůh, neopustím nikoho. I kdyby většina světa oslepla a postavila se proti Mně, říkám ti, bude to jen na chvíli, nebude to navěky. Mojí touhou je přivést každého k obrácení a ke spáse!


Odstraním jejich bezbožnost jediným pohledem. Jak dopadli hrdinové v minulosti? Hrdinové, kteří byli silnější než lvi? Tisíce padnou a budou podřízeni Mému Zákonu a nezůstane nikdo, kdo by zpochybňoval Má Nařízení a Mé Slovo. Mé Slovo má moc a plane jako pochodeň. Může na zem přinést déšť stejně jako oheň. Moc Mého Slova může přenést hory a svrhnout celá království. Může proměnit pouště v rozkvetlé zahrady. Může činit zázraky. Může zničit města, která odpadla a žijí v neustálém hříchu. Mé Slovo koná divy, obnovuje srdce, křísí mrtvé, taví hory jako vosk, přináší světlo tam, kde vládla temnota. Mé Slovo je aktivní a živé a seká vskutku jako dvojsečný meč a ještě ostřeji, jak vám říká Písmo: 1 „Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat.“

To je pro dnešek všechno, Vassulo. Zasvěť se Mým Úmyslům a věnuj plnou pozornost Mně, svému Milovanému! Zůstaň v Mé Lásce. Vždyť všechno, co od tebe žádám, je, abys Mi vrátila tu Lásku, kterou mám Já k tobě, a dovolila mi spočinout v tobě, jako Já dovoluji tobě spočinout ve Mně. Jednej beze strachu v Mém Jménu! Láska tě miluje. ic


1 Žid 4,12-13.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message