DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Duchovní poušť

7. července 1987

(Švýcarsko)

Vassulo, budeš vystavena těžkým zkouškám,1 nezapomínej na Mou Přítomnost, Já jsem u tebe;

věřit v Má Božská Díla je také milost, kterou dávám Já; Má Díla se vám zdají dost neortodoxní, ale Já jsem Bůh a s kým byste Mě mohli srovnávat? a s čím můžete srovnávat Má Díla?

Vassulo, když vidím, jak mnoho Mých kněžských duší popírá Má znamení a Má Díla, jak jednají s těmi, kterým jsem dal Své milosti, abych připomenul světu, že jsem mezi vámi, trpím… nevědomky škodí Mému Tělu, pono!2 popírají Má Díla a vytvářejí tak poušť, místo toho, aby zúrodňovali zemi!

Pane, když popírají Tvá díla, musí pro to mít nějaký důvod!

Duchovně jsou mrtví; sami jsou pouští, a když v této velké poušti, kterou vytvořili, uvidí květinu, pospíchají k ní a šlapou po ní, až ji zničí;

Proč?

proč? nehodí se do jejich pouště, starají se, aby jejich poušť zůstala neplodná! nenacházím v nich žádnou svatost, žádnou, co Mi mohou nabídnout?

Ochranu, Pane! Ochranu, aby nebylo překrucováno Tvé Slovo!

ne, oni Mě nechrání, oni Mě popírají jako Boha; popírají Mé Nekonečné Bohatství, popírají Mou Všemohoucnost, srovnávají se se Mnou; víš, co dělají? podporují ateismus, rozmnožují počet těch, kdo Mě bičují, zvětšují duchovní hluchotu; nehájí Mě, vysmívají se Mi! přes jejich zapírání jsem jim chtěl pomoci, aby Mi oni pro změnu pomohli a živili Mé beránky;

miluj Mě, Vassulo, oslav Mě tím, že Mě nikdy nezapřeš;

Nikdy Tě nezapřu. Nikdy nebudu popírat, že toto jsou Tvá Díla, Pane, i kdybych musela umřít!

Má sladká myrho, Můj pozůstatku, Má milovaná, starej se o Mé zájmy; buď Mým oltářem; zůstaň malá, abych v tobě pracoval a působil, pojď, pomodleme se:

„Otče Slitování,
sjednoť své ovce,
opět je shromáždi;
dej, ať pochopí svou vyprahlost,
odpusť jim, přetvářej je,
aby měli podobu, po které toužíš,
připomeň jim své cesty;
ať všechna Sláva patří
tvému Svatému Jménu navěky věků;
amen;“

(Jsem smutná kvůli Bohu…)

milovaná, buď smutná kvůli světu a kvůli tomu, co se z něho stalo; odpočiň si ve Mně;

1  Pán mne připravuje na můj apoštolát.
2  Řecky: „Trpím!"


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message