DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Král králů oděný v Majestátu, Pán nade vším

28. listopadu 2016

Má Vassulo, Má Milost byla zjevována po všechny tyto roky a umožnila spásu mnoha Mých dětí, skrze Má pomazaná Poselství. Má Sláva se projevila bezmezně a Svatý Duch se štědře vylil na tuto generaci jako nikdy předtím v historii. Má Vassulo, spolehni se na Mě a uč se, že by tvou jedinou ambicí mělo být šířit Má Poselství po celém světě a být ryzí v Mém učení. Stále se modli a buď vždy ochotná zapisovat (poselství). Já ti pak i nadále budu dávat dar Své Lásky. Nechám tě nadále ve Své Královské Hodovní Síni a Svou Vlastní Rukou tě budu živit před očima tvých pronásledovatelů. Budeš zakoušet Lásku, kterou k tobě mám, abys mohla říci:


Živ mne Svým Chlebem, obnovuj mne.

Tvá Láska mne opájí, pozvedá mne

a dovoluje mi spočívat na Tvém Srdci

a pevně tě svírat.

Tvá Přítomnost, můj Pane a Králi,

je jako Sloup kadidla nedocenitelné vůně.

Ženichu Svého stvoření,

jak dlouho ještě budeš otálet a ukrývat Svou Tvář za Svým Závojem?

Nenech mne čekat,

neboť má touha pozvednout Tvůj Závoj, abych odhalila Tvé Božství, je zřejmá.

Neustále mne vtahuj do Svých Šlépějí,

ó, Králi vesmíru!

Tvé Královské Žezlo - má hůl, o kterou se opírám.

Stále postrádám Poznání Moudrosti,

uč mne obracet své srdce k Tvé vůli a mé ucho k Tvé Moudrosti.

Ve Tvém úsměvu mi nyní nabízíš Víno, abych pila z Tvého Mystického Poháru, opájíš mne k zbláznění.

Jak lahodný je jeho proud!

Králi králů, oděný v Majestátu, Vševládný Pane,

dovol mi zůstat ve Tvé Královské hodovní Síni navěky a skrýt se pod Tvými Křídly.“


Ano, pij Mé Víno a jez z Mého Chleba a já tě vždy povedu, abych viděl, jak na tobě vyrůstají plody. Mé srdce bude uchváceno tímto vznešeným tématem, povstaň tedy a přijmi Mé požehnání. Dobrota a Vlídnost tě budou provázet pro Slávu Mého Svatého Jména.

Děťátko, Já ti budu vládnout, jak po tom touží tvé srdce. ic


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message