DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Tento Hymnus Lásky daný vám všem povede každého k pokání

4. srpna 2014

Má kněžko1, nevrávorej. Vlož své stopy do Mých Šlépějí, tak se neztratíš… Má Přítomnost ve tvém srdci působí nejen nadšení, harmonii a radost, ale mnohem více. Dovede tě k poznání bohatství Mé milosti. Objevíš mnohá Má tajemství: zbožštění lidské přirozenosti. Mohu proměnit to, co je dnes odpadem2 v andělskou duši, zdokonalenou k Mé Podobě, vznešenou a převyšující všechny pozemské krásy.

Slyš Mě: ratolesti berou život z vinného kmene a je to míza, která je udržuje při životě, aby mohly nést ovoce. Vidíš? Vyživuji tebe i druhé, abyste nesli ovoce. Vybral jsem tebe, která jsi byla jako odpad, a proměnil tě, uzdravil tě, abych zajistil, že poneseš hojnost plodů pro Mou slávu. Byla jsi slabá, ale Má Moudrost ti poskytla milosti potřebné k tvému růstu a k větší slávě Otce!

 

Vassulo, poslání, které jsem ti dal, není snadné. Ale říkám ti, Mé srdce bije Láskou k tobě. Neboť v slabosti a ubohosti jsem spatřil, jak si veškerou svou důvěru vložila do Mne. Nepotřebuji dokonalost, potřebuji mírné srdce, nerozdělené, kající a ochotné. Ochotné nejen těšit se z Mé Přítomnosti, ale také konat Mou Vůli. Ochotné dát se jako oběť, obětovat se pro Mou Církev. Za to budeš zakoušet a zakoušíš Mé Přátelství, které ti dá sílu čelit zkouškám. Tento Hymnus Lásky daný vám všem povede každého k pokání, provede vás duchovní proměnou a přivede vás do jednoty se Mnou. Vrátit se ke Mně je dokonalým naplněním, protože potom Já budu vlastnit vás a vy budete vlastnit Mě!

 

Budu Ženichem této duše, Svatým Společníkem, který se v tichosti raduje z naší důvěrné a božské Lásky. To bude mzdou této duše za to, že Mi slouží. Já, Ježíš, jsem Nejsladší Ženich, který zná touhu Své nevěsty: Být v Blaženém Patření, ve věčném Životě. Jak pravdivé je Písmo, když říká: „Láska a Pravda se setkávají, Spravedlnost a Pokoj se objímají; Pravda vyklíčí ze země a z nebe se skloní Spravedlnost.“ (Ž 85,10-11).

 

Má tak milovaná, udělím ti štěstí, poskytnu ti posvěcující dary, jaké ti nemůže nikdy žádný člověk dát. Moje myrho, vykonám zázraky, které Já, Bůh, mohu uskutečnit jediným Slovem. Klaněj se Mně, svému Bohu, protože Já jsem tvé útočiště. Dám své anděly, aby se o tebe starali a střežili tě, kamkoliv jdeš v Mém Jménu. Připomínej Mému lidu, jak zachraňuji, jsem-li vzýván! Já, Ježíš Kristus, Syn Boží a Spasitel, ti žehnám. IC

 


1 1P 2,5 a 5-10. Vy jste národ vyvolený, královské kněžstvo...
2 Zde je míněno: nehodná duše.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message