DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Když říkáš Má Slova, mluv beze strachu

17. února 2014

Pane, co může jeden dělat? Věci jdou od deseti k pěti!

Ach! Jdeš v Mých Stopách, v Mých Pašijích. Mnoho Mých Pastýřů je uvězněno ve svém těle. Jsem smutný z těch, kdo kážou bez víry a upřímnosti. Zaměřují se pouze na to, aby ztížili život Mému vyslanci. I když jim Má Díla na tobě přináší do klína dobré ovoce, tak se stále zaměstnávají jedinou myšlenkou: jak tě odstranit. Ať už ti dělají cokoliv, nes to pro Mne pokorně, trpělivě, s laskavostí a miluj cestu, kterou jsem před tebou rozvinul. Byla ti udělena milost v souladu s Darem, který jsem ti dal.

Stále se modli, Mé dítě, a buď svědkem lásky. Modli se, aby rostla tvá láska a naplnila tvou náruč hojnými plody. A když říkáš Má Slova, mluv beze strachu. Vidíš? Mé Slovo je věrné. Říkal jsem ti, že Já budu vždy všudypřítomný a mnozí posluchači Mne též uvidí v přítomnosti tvé osoby. Mé dítě, budu se dále zjevovat na tobě!

Žehnám všem, kdo s tebou spolupracují, žehnám jim, pro jejich lásku a věrnost v tomto Díle. Nynější zkaženost a zvrhlost této generace bude podněcovat Můj hněv a Spravedlnost se zjeví v podobě Ohně, zapálí města, ulice, které zpustnou a budou tak symbolizovat zpustlost lidských duší!

Budu čistit tuto generaci pouze ohněm. Zapřeli Mě, zapřeli Moji existenci, zapřeli Můj Zákon. Tak pojď, Mé dítě a vydávej svědectví této rebelující generaci.

Žehnám ti v nesmírnosti lásky, kterou k tobě chovám… IC Já Ježíš Jsem, ano…

 


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message