DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Důvěřuj Mi, stůj pevně a slož svou naději ve Mě. Nejsi sama

27. prosince 2011

Pane, v nadcházejícím roce nás osvoboď od zla, ať přijde Tvé   Království a ať nás obklopí Tvá Vláda.

Ó Vassulo, dávám ti Svůj Pokoj, jsem známý tím, že jsem vykonal velké věci, tak Mi důvěřuj. Nikdy neochabuj v hlásání všeho, co jsem ti dal. Buď trpělivá se svými pronásledovateli a ach! Co jsem kdysi řekl Svému Otci v Nebesích, je též velice platné pro vaši dobu. Káral jsem města, která nebyla ochotna konat pokání, i když jsem v nich učinil mnoho zázraků. Divíš se, proč ti kněží nedůvěřují a nemohou pochopit, že tato Poselství jsou Mým Dílem Milosrdenství, a že někteří z nich mají dokonce radost, když tě mohou odsuzovat, aniž by tě zkoumali? Ptáš se, proč nedostali milost věřit, tak  jako jsem řekl kdysi, tak říkám i dnes: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.“

I šakalí matky podají prs, kojí svá mláďata, dcera Mého lidu je však krutá jako pštrosové na poušti1A pokud jde o mládež, jejich vzezření zastínila temnota hříchu.

Vassulo, naslouchej a piš: Spikli se proti tobě, štvali tě jako zvěř, ale každý zkažený skutek, každá urážka, kterou proti tobě vyřkli, padne na jejich hlavu. Důvěřuj Mi, stůj pevně a slož svou naději ve Mě. Nejsi sama, Já jsem s tebou!

Vyvolil jsem tě mezi mnohými, abys mluvila v Mém Jménu. Dobrota spočívá na tobě, a tvou hlavu jsem ověnčil odvahou, nadějí a věrností. Vidíš, učinil jsem z tebe svědka pro tuto zlou generaci. Kypr poroste v Mém Jménu a vítr ponese Má Slova do všech stran. Shromažďuj národy, lidi všech ras a umožni jim slyšet Má poselství. Přijde jich mnohem více, aby se shromáždili a slyšeli Má poselství, vidíš?

Má Vassulo, budu dál shromažďovat Své stádo, a co se tebe týká: Láska tě miluje, zůstaň v Mém Světle a vlož svou naději do Mě. IC


1 Pláč 4,3.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message