DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Rozšiřování Mého Poselství tímto způsobem Mě též oslavuje

23. září 2013

(Týká se knihy „Nebe existuje, ale peklo také“.)

Ach, Vassulo, rozšiřování Mého Poselství tímto způsobem Mě též oslavuje. Jsem přítomen. Vždy tě budu pozvedat k Sobě. Může kámen něco cítit? Zatvrzelá srdce nemohou cítit nic, pouze srdce z masa bude vnímavé k Mé Přítomnosti.

Vaše země jsou zpustošené a vyschlé a zoufale potřebují slitování. Je třeba ducha laskavosti, je třeba ducha naděje, tak kdo zváží Mé plány a vezme je v úvahu? Kdo vede spolehlivěji než Já a kdo může uzdravit zatvrzelé, aniž by k tomu dostal moc ode Mne? Kdokoliv proklíná Má Díla, zůstane v hluboké temnotě a to navěky! Každý způsob, kterým představuješ Moji Svatost a Mou velkorysost, zjevuješ Mě jako něžného Otce, milujícího Ženicha, jako vašeho Spasitele a Vykupitele, jako vašeho Přítele, ale též vašeho Soudce, Mě oslavuje.

Jdi v pokoji, Já, Ježíš, jsem (i nyní) s tebou. IC

 


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message