DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Tobě a této generaci dávám bohaté učení o Duchu svatém

24. června 2011

Mé dítě, jsem Tvůj Otec, dovol Mi pracovat skrze tebe.

Potěš Mě vždy tím, že uznáš, že jsi hříšník, a že jsi nebyla schopná sama od sebe dosáhnout toho, kde jsi.

Žádný člověk není dokonalý. Když v tobě přebývá Duch svatý, dává se poznat tím, že ti dává Svou milost. Sjednocuje tělo a duši s Námi a oslavuje Nás. Když v tobě takto přebývá, zdokonaluje tě a dává ti podstatu všeho dobrého.

Řekla jsi správně, že tobě a této generaci dávám bohaté učení o Duchu svatém. To kvůli tak velkému neporozumění a nedostatku Poznání, neboť On je z celé Trojice nejmíň známý. Mnohokrát ses k Němu obrátila a On k tobě promluvil. Stalo se tak proto, aby pochopili, že On je třetí božská Osoba Trojice1

Mé nesmírně ubohé dítě. Dokončím v tobě Svůj plán. Proto se neboj, že Mě zklameš. Nenaslouchej tomu2, který toužil a touží tě vytrhnout z Mého Objetí. Obnova se děje a každá proměněná duše Mě oslavuje. Každá duše, která se ke Mně vrátí, je požehnána. 

Pochop Vassulo, svým úsilím a svým odříkáním vytrhuješ Satanovi duše, už je nedrží. Tento čin, a dodávám tento spasitelný čin, něco stojí. Ale podstatné je blaho každé duše a její bezpečí.

Jak už jsem ti řekl dříve, pravá teologie je kontemplace Mne, vašeho Boha. Ať tě tví kritici kritizují, když chtějí. Světské poznání, či poznání z knih, se nemohou vyrovnat Poznání, které dává Duch skrze zjevení. Je to Duch, který používá různé způsoby, aby tě dosáhl a učil tě, skrze znamení, skrze zjevení, skrze osobní zkušenost, skrze světlo mystického poznání a porozumění. Používá všechno toto. Vassulo „Mou“3, dal jsem ti křídla, abys ses vznášela, byla volná jako pták, který se vznáší v oblacích. Stoupej do výšek, stoupej k nebi a získej nevýslovné ctnosti, které jsou dosažitelné každému. Já, tvůj Tvůrce a Otec ti žehnám, žij v Mém Pokoji.

AlphaOmega

1 A ne jenom holubice, jak bývá zobrazován.

2 Satan.

3 Řecké slovo, jehož význam je „Moje“.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message