DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buď odrazem Mé Slávy skrze své skutky lásky

5. října 2008

Má Vassulo, nedělej si starosti, tak málo znáš Mé Srdce. Ať se ve Mně tvá láska rozmnoží.  Dcero Mé volby, okrášli Mou Církev. Buď naplněna věčným pokojem a zjevuj Mě ve všech Církvích. Ukaž jim vznešenost Mého Díla. Řekni jim, jak jsem připraven jim odpustit. Ať se ke Mně každé ráno modlí tuto modlitbu a volají ke Mně: 

„Pane Ježíši Kriste,
sešli na Mě Své Světlo,
aby mě osvobodilo ode všeho hříchu.
Ukaž mi Svou Cestu,
stezku, po které mám kráčet.
Zde jsem, jako dítě,
které se potřebuje ukrýt v náručí své matky.
Veď mé kroky k Pravdě.
Ty jsi Pravda.
Uděl mi Svá požehnání, abys Mě osvobodil,
uzdrav mě Svou Láskou a Něžností,
slyš můj povzdech, ó Pane
a opět naplň mou duši tím,
že ji povedeš k pramenům Života. Amen.“

- A Má odpověď bude:

„Následuj Mě, neboť Já jsem Cesta, Pravda a Život. Následuj Mě!

Ale smiř se s Otcem a přebývej ve Mně. Buď odrazem Mé Slávy skrze své skutky lásky, dnes, když začínáš svůj den, oplácej zlo láskou, smiř se s těmi, vůči nimž ještě pociťuješ nenávist, usmiř se a rozšiřuj svůj pokoj, už nehřeš a stále se modli. Přijmi a uveď do praxe každé Slovo z Písma svatého. Buď průvodcem slepých a buď jim světlem, nikoho nesuď. Nepoučeným buď vzorem Mého Poznání a Pravdy, jak je vtělena v Mém Zákonu, ale ne s tvrdostí srdce. Neváhej si ke Mně kdykoliv přijít pro Radu. Láska je vždy s tebou.“ ic


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message