DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Každý, kdo žije ve Mě, je částí Mé Církve

8. února 2007

Má Vassulo, pokoj tobě. Nabízej Mi častěji svou ruku k zapisování Poselství. Zatímco Mi nabízíš svou ruku, obnovuji tvou sílu a zároveň se na tebe vylévají Má Požehnání jako olej pomazání! Nikdy nezeslábneš, když budeš odpovídat na Má Volání. Vždy bude vyléván olej na Moji milovanou, aby tě navoněl a skrze tebe ty, kdo se k tobě přiblíží. Mé Jméno je jako vonný olej, který je vyléván na ty, které jsem vyvolil, abych s nimi rozmlouval. Zbavena roušky a požehnána sladkými setkáními a zjeveními Mé Přítomnosti, tě nyní mám jako Své Vlastní území, obepjaté Mými Pažemi. Toto je význam toho, co je řečeno v Písmu skrze Mého milovaného učedníka Jana:

„A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.“1

Ano! Toto je Má Církev. Každý, kdo žije ve Mně, je částí Mé Církve. Každý, kdo projevuje lásku, je Má nevěsta. Všichni, kdo žijí svatý a opravdový život ve Mě, Mne budou právem nazývat svým Ženichem a sebe Mou vlastní nevěstou, neboť Já budu jejich Bohem a oni Mými syny a dcerami. Budeme příbuzní… Není větší lásky než je Má Láska k vám všem. Hloubku Lásky, kterou chovám ve Svém Srdci, nelze změřit, pokolení.

Důvodem toho, Vassulo, proč jsem ti dal toto mimořádné charisma, kdy tě vyučuji ve Svých Nádvořích a formuji tě Svýma Vlastníma Rukama, kdy tě používám jako Svou vývěsní tabuli, do které vyrývám Svá božská Poselství, dávajíce ti vzplanout ohněm, bylo, aby ses stala poslem Jednoty a Mou Ozvěnou, která Mne nese ke všemu Mému stvoření, aby otřásla jejich otupělostí, aby zaburácela jako úder hromu nad těmi, kdo jsou hluší k Mému Milosrdnému Volání. Abys postupovala beze strachu v Mé Církvi a mluvila v Mém Jménu, přinášela pokoj tam, kde je neklid, život tam, kde je smrt2, naději tam, kde je zoufalství, lásku tam, kde je nenávist a rivalita, útěchu tam, kde je bída a utrpení, uzdravení tam, kde souží nemoc. Ó, Vassulo, Oheň tam, kde je bezbožnost. Zmírni Otcův hněv, Mé dítě a hlásej světu Mé Svaté Jméno, a jaký Podivuhodný Rádce, Mocný Bůh, Kníže Pokoje a Věčný Otec Já Jsem. Pozvedni Kříž Jednoty, který jsem ti nabídl s důvěrou z Mé Věčné Lásky, a následuj Mě. Miluj Mě, jako tě miluji Já. IC


1 Zj 21,2.
2 Toto je metafora.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message