DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Má teologie je postavena na Pravdě a božské Lásce

9. dubna 2004

Velký pátek

Má Vassulo, Já jsem Společníkem tvého srdce, vidíš? Vzal jsem tě s Sebou jiskřivými Řekami, slavnými cestami, po kterých je dovoleno putovat jen těm, které doprovázím Já... Víš, že jsem neustále s tebou? Nikdo, Má Vassulo, není hoden slyšet Mě nebo Mne vidět. Přesto jsem ti odhalil Své Srdce, abych ti zjevil Svou Vůli a to, že Já Jsem, který Jsem. Nikdy jsem tě neopustil a jsem šťastný, že  jsi si vědoma svého stavu, jinak bys ztratila Moje Srdce. Jediné, co po tobě chci, je láska. Láska za lásku. Požehnaná Mé Duše, Mým duchovním darem tobě je to, že Mne můžeš kdykoliv volat a Já ti odpovím. I když sama sebe vnímáš jako nekompetentní k vyjadřování Mých Slov, budu k tobě mluvit.

Vyučuji tě, Má Vassulo, Vznešeným Naukám, abys dosáhla nejhlubší  kontemplace, abys dosáhla Mne. Nejasné a strnulé formulace, to není způsob, kterým vyučuji, neboť Má teologie je postavena na Pravdě a božské Lásce - to je Má teologie. Stvořitel sleduje tvé kroky a Já ti dovoluji  kráčet ve stavu milosti se Mnou.

Tato Vznešená Óda, jejíž hodnotu nyní mnozí neuznávají a nechává je neoblomnými, jednoho dne naplní celý vesmír... Pojď Vassulo, vzpomeň si, jak jsem za tebe zaplatil na Kříži. Miluji tě k zbláznění, tebe, po které jsem od věčnosti toužil, abych tě přivedl k životu a ke sdílení Mého Kříže v jednotě se Mnou, svým Ženichem. Nedělej si starosti z toho, co je před tebou. Buď šťastná, že tě mám po Svém boku, a že jsi v božském rozhovoru se Mnou, tvým Bohem. IC


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message