DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pracujte v harmonii v Mém Jménu

30. října 2003

Pro TLIG setkání v Římě

Dávám vám všem Svůj Pokoj. Požehnaní Mé Duše, pracujte v harmonii v Mém Jménu. Jsem na vaší straně a s vámi. Kdokoliv by vám bránil ve vašem díle, bránil by Mým plánům. Už neváhejte, ale otevřete své oči a radujte se! Od chvíle, kdy jste byli přivedeni, abyste žili opravdový život ve Mně, musíte hledat1 Mé Zájmy.  Spoléhejte na Mne a Já vás zcela prozářím Svým Světlem. Přizpůsobte se Mně, svému Pánu, nikdy nepřestávejte konat dobro. Spoléhejte na Mne a budete žít. Buďte jedno.

(Později:)

Já, Pán, Ježíš, který jsem tě pozvedl, ti říkám:

- Ať každá tvá práce přinese své ovoce a aktivity, učiněné v Mém Jménu, jsou plodné.

- Ať na hlavy tvých utlačovatelů, kteří se zpupně povyšují nad Mé zájmy a nemilosrdně tě obviňují, aniž by věc důkladně posoudili, dopadnou jejich vlastní hříchy. Buď v pokoji.

Jsem s tebou, Vassulo-Mého-Svatého-Srdce… ic


1 V tu samou chvíli jsem slyšela slovo „starat se“.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message