DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsi dědičkou tohoto Poselství

14. ledna 2014

Jak se Ti mohu odplatit za všechno, co jsi pro mne udělal?

Květinko, jako milované dceři Boží, jsem ti umožnil, abys rostla ve Mně, takže žiji ve tvém srdci a zdokonaluji tě v Sobě! To proto, abych ukázal této generaci a těm, které přijdou, Svou Dobrotu a Milosrdenství, jak nesmírně bohatý jsem Milostí.

Kéž Tvá velkorysost dosáhne všechny živé, mohla bych říci ještě více a stále to nestačí!

Buď jako oheň, planoucí láskou k Mému lidu, dcero, dám ti dostatek síly, abys Mě oslavila. Mé Dílo v tobě není ukončeno, stále mám zpěvné melodie, abych je zakotvil v Mých Poselstvích pro tuto generaci, prorocké výroky a Vznešené promluvy.

Jsi dědičkou tohoto Poselství a nikdo tě nesmí vynechat. Pravím ti, že těm, kdo prorokují proti tobě, se dostane dílu Spravedlnosti v Mých Nádvořích. Jestliže nenaslouchají a nevěnují pozornost Slovům Mých proroků, které k vám neúnavně posílám, budu s nimi jednat přísně, jak si zaslouží! Měli by brát vážně Má Slova ti, kdo vymýšlí lži, Má Vassulo! Jejich zuby jsou kopí a šípy, jejich jazyk je ostrý meč! Viděl jsem, jak s tebou někteří z nich jednají neuctivě, zapomínajíc, že Já Bůh, jsem ti zpíval, pomazal tě a formoval v přítomnosti Svých Andělů. Ozdobil jsem tvoji duši Moudrostí a Poučením, aby ses starala o Mé Zájmy. Požehnaný, kdo ti naslouchá.

Shromažďuj Mé věrné, dcero. Umožni, aby vešla ve známost všechna Má Slova, která jsi se Mnou zapsala! Vidíš? Přišel čas, odhalit Má Slova. Pojď, miluji tě, dcero, miluj Mne a pokračuj v hlásání Mých Slov všem národům - Jahve je Mé Jméno. Já Bůh, tě nikdy nezklamu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message