DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Všude zřizuj Naše Beth Myriams

27. března 2002

Naučila jsem se od Tebe, Pane,
že naše mysl nikdy nemůže vystoupit do
nebe naším vlastním úsilím,
ale že je úplně závislá
na Svatém Duchu,
jedině skrze milost,
může být naše mysl pozvednuta,
aby nám umožnila vidět věci,
které žádné oko nespatřilo,
a nechala nás vstoupit do tajemství
našeho Trojjediného Boha...

Pak ve Své Dobrotě a bezmezné Milosti
dovoluješ každému,
kdo po tom touží,
následovat Tě na cestě ctností
a kráčet bok po boku Tvého Majestátu,
zatímco je Tvými Ústy
vysloveno boží Poznání
z Pramene Moudrosti;

Kdo kdy vlastními silami
vystoupil na nebe?
Jestli někdo takový je,
ukaž mi ho a vše mi o tom řekni…

Požehnán je ten, kdo se pokoří,
bude vyzvednut do výšin
a uvidí Boha…

pokoj tobě, Mé dítě, naslouchej Mi; všechno, co jsi řekla, je pravda; nikdo nemůže pozvednout sám sebe, aniž bych ho vyvýšil Já skrze milost; a nyní poslouchej: pozvedl jsem tě, abys svobodně vcházela a vycházela z Mých nebeských Paláců, nebo ne?

Ano, Pane, pozvedl…

neproměnil jsem tě pak ve Svou harfu, abys hrála hudbu národům a probudila je melodiemi a písněmi?

Ano, Kriste, proměnil…

nemluvil jsem k nim ve verších, abych je spasil, abych přinesl záchranu těm, které miluji, protože vím, že člověk nežije déle než tráva a polní květ a pomíjí s prvním závanem větru, ale ach, nechtěl bych ho ztratit…

nekorunoval jsem tě láskou a něhou, nenaplnil jsem tvá ústa medem1 a nevylil jsem snad na tebe celou Svůj olej pomazání?

Ano, to vše jsi učinil, můj Bože…

pak Mi tedy řekni, Má milovaná, proč je v tvém oku stín?2 žádné zkažené žezlo neovládne toto dědictví3... vždy jsem nechal Své nejlepší přátele cestovat po drsných cestách a někdy, aby měli zisk z Mé společnosti a Mého soucitu, jsem dovolil, aby zůstali oloupeni a opuštěni bez jakéhokoliv doprovodu…

Mí nejlepší přátelé se těší Mé přízni; jsou mistrovskými díly Mého stvoření, protože jejich vzhled září stejně jako safír, který svou září zkrášluje Mou Církev i celý vesmír; Mí nejlepší přátelé jsou Mi tak mimořádně drazí, že, ach…4 Má přízeň, kterou jim uděluji, je tak nesmírná, že bych je nemohl připravit o soužení, ani o jediný kámen, který je na ně vržen;

možná by se ti mohlo zdát, že jsem necitlivý, zahalený v hustých oblacích, tak hustých, že Mě ani snažné prosby a modlitby nedosáhnou, ale choval bych se naprosto pošetile, kdybych jim usnadňoval jejich cestu! ještě ses nepoučila z Mé nauky? tak běž a řekni svému srdci, co ses naučila, řekni: „můj úděl je Kristus, a právě tak stejnou měrou Jeho Kříž;“

nepokořuji tě, právě naopak, Já pozvedám tvou duši, aby vstoupila do nebeských výšin, abys spatřila věci, které lidské oko nevidělo; Já jsem ten, který tě přiměl kráčet v Mém Světle; nemusíš být žádný umělec nebo filozof, abys tomu všemu porozuměla! Má nejmilejší přítelkyně a vonný strome, dal jsem ti velkou porci vzácné pochoutky; bylo to nezbytné pro tvůj pokrok... nyní Mi naslouchej a napiš tato slova:

zakládej Naše domy Beth Myriam kdekoliv můžeš; pozvedej utiskované, pomáhej sirotkům, chraň Mě, vysvoboď Mě, pomoz Mi z bídy a špíny, poskytni Mi útočiště a nasyť Mě; ulev Mi od Mého břemene a dej Mi spočinout, pomoz Mi a povzbuď Mě, ale především Mě miluj; všechno, co uděláš pro nejposlednějšího z Mých bratří, uděláš pro Mne…

žehnám těm, kdo podporují Můj život, ať zůstanou vždy čestní a milující;

Já jsem s vámi… ic


1 Pán mi řekl, že „med“, představuje „Poznání“...
2 V těchto posledních dnech jsem byla na dně, cítila jsem tíži Kříže. Cítila jsem, jak mne každý kolem trhá na kousky...
3 Jinými slovy, nikomu není dovoleno jakkoliv škodit mně (dědictví), od té doby, co patřím našemu Pánu…, tak proč si stěžovat?
4 Pán se naklonil a položil si dlaň pravé Ruky na Své Nejsvětější Srdce.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message