DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsou to hříchy, které Mi brání
Dávám, komu chci

6. června 1987

Ježíši?

Já jsem; dívat se do Tváře Boží znamená
vidět Lásku;

Já jsem; dívat se do Tváře Boží znamená vidět Lásku;

Dívala jsem se na Jeho obraz, na obraz Svatého Plátna.

chceš, abych se tě úplně zmocnil, Vassulo?

Ano, můj Bože, chci, je-li to Tvé přání.

pak Mi dej volnost, nikdy Mi neklaď překážky, žij pro Mne;

Pane, jak Ti kladu překážky? Řekni mi to, aby žádné nebyly.

jsou to hříchy, které Mi brání, hříchy, Vassulo; skutečně Mě necháš jednat v tobě, jak si Já přeji?

Ano, můj Bože, zakaž mi hřešit, odpusť mi mé hříchy, působ ve mně, jak si přeješ, nehleď na mou zbabělost, nevšímej si jí. Táhni mě, je-li třeba, dělej si se mnou, co chceš, konej Své dílo. Nechci být příčinou jakéhokoliv zpoždění, nechci být překážkou tvého díla. Nevšímej si tedy mé slabosti, konej, jak je Ti libo.

dcero, jsem potěšen tvými slovy; pojď, budu pokračovat ve Svém Díle; nech Mě volně konat Mou Vůli; pojď, dovol, abych ti objasnil, jakým způsobem pracuji; dal jsem ti mnoho milostí, Vassulo, ale chci, abys je uznala; potěš Mě a víc ve Mě věř;

Bojím se, že kdybych se Ti znelíbila, mohl bys mi odejmout tyto milosti...

proč bych měl odebrat Své milosti?

Protože, když se nebudu zlepšovat a nebudu Ti stačit, mohl bys mi je vzít.

ne, to nikdy neudělám!

Zdá se mi správné odebrat milost v případě, když Ti člověk nedělá radost.

zdá se to správné z tvého pohledu, dítě; budu tě živit až do té doby, kdy přijdu, abych tě osvobodil; nikdy ti neodepřu Svůj pokrm; Já, který jsem po tobě roky toužil, který jsem roky čekal, abych tě přitiskl těsně na Své Srdce, Já, který tě miluji, bych ti měl nyní odebrat Svůj pokrm? pojď, opři se o Mne, jak je ti libo; pamatuj si, Já jsem Láska; dávám, komu chci, a neberu zpět to, co jsem dal; budu ti vždy připomínat, jak jednám Já; 


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message