DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ze Svého Božského Díla jsem získal plody

19. dubna 1998

Pane?

Já Jsem; pokoj s tebou;

ať je známo: ústa, která vykřikují falešná obvinění proti tobě, vykřikují falešná obvinění proti Mým darům v tobě; na tyto lidi bude tento hřích těžce doléhat, dokud nepředstoupí a nebudou litovat!

zopakuji, co jsem ti již řekl: tvé srdce jsem spojil s Mým a Má zaslíbení jsou neměnná; spojil jsem tvé srdce navždy s Mým způsobem, který zajišťuje, že ho není možné odtrhnout; ty, Má holubičko, jsi dobře zakořeněna v tom, co dává život a svobodu; Mé drahé dítě, upokoj své srdce a nevšímej si hrubosti pomluv, které proti tobě pronášejí; je pro ně těžké pochopit, že pomlouvají Mě, a nikoliv tebe, a že působí Mému Tělu hrozné rány; ti, kdo ve svém pomýlení tvrdošíjně a hrubě hanobí Má Díla, nakonec dostanou, co zaslouží…

ve Své Nekonečné Lásce v tobě porostu, a zatímco Má Hlava bude spočívat na tvém srdci, budu ti stále šeptat do ucha Své Vyznání Lásky a Svá slova spásy a osvobození;

žačko, pamatuj si, neztrácej odvahu; podívej se kolem sebe; ze Svého Božského Díla jsem získal plody, tak podívej se na Mě a usměj se, usměj se a učiň Mě šťastným;

Nyní jsem pochopila, že v našem úzkém spojení náš Dobrý Pán cítí všechno. Dokonce když jsme nešťastní, On je také nešťastný, protože my jsme nešťastní.

nyní dovol, abych si odpočinul ve Svém nebi,1 zatímco budeš uvažovat o Mých Slovech;


1 Pán tím myslí: „Dovol Mi spočinout ve tvém srdci“.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message