DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Zůstaň Mi věrná a budeš žít

5. června 1997

(Rhodos, Řecko)

(Toto Poselství jsem dostala pro členy různých sdružení 'Opravdového Života v Bohu', shromážděných na Rhodu. Bylo přítomno 140 osob z 23 zemí.)

Můj Pane, Tvé Slovo je jako Lampa pro mé nohy.
Tvá Přítomnost je Radostí i Pokojem mého srdce.

Spasiteli lidstva,
co mohu udělat, abych se zalíbila Tvým Očím?
Čím mohu Jahvemu, mému Otci, odplatit
Jeho štědrost vůči mně?

Pokoj s tebou1 .... dávej zaznít Mému Hlasu až do končin země. Ať každý uslyší a dozví se, že Já jsem Bůh něžný a milosrdný.

Lide Můj, Moji vlastní, hledejte Mne z celého srdce a odvraťte své oči od světa, povzneste je ke Mně a svůj pohled upřete na svého Stvořitele.

Já, váš Stvořitel, který vás miluje tak vroucně, vám říkám: Svobodu lze nalézt jedině v Mém Duchu třikrát Svatém. Má Píseň Lásky vám je Mým darem, abych vám dal více pochopení a abych vás přitáhl k Sobě, takže Mne poznáte jako svého Otce. Blahoslavení Mého Srdce, zůstaňte Mi věrni a budete žít. Kdo po Mně touží, ať přijde ke Mně a Já budu jeho radostí, jako i on bude Mou radostí, Mou zahradou a Mým nebem.

Buďte požehnáni vy všichni, kteří jste přišli v Mém Jménu do tohoto shromáždění. Buďte jedno v Naší Jednotě.

(Někdo to nahrával na video, když jsem to četla nahlas před shromážděním. Jeden z členů se pak chtěl dívat na video ještě jednou. Viděl, že ikona Pantokratora, která byla na stole vedle mne, pohybovala svými rty současně, když jsem to poselství četla. Jeho rty byly synchronizovány s mými.)


1 mluví Otec


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message