DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Zůstaňte Mi věrní a budete žít

5. června 1997

(Rhodos, Řecko)

(Toto Poselství bylo určeno členům různých asociací Opravdového života v Bohu, kteří se zde shromáždili. Bylo tu dohromady 140 lidí z 23 zemí.)

Můj Pane,
Tvé Slovo je jako Lampa
pro mé nohy,
Tvá Přítomnost je Radostí a Pokojem
mého srdce.

Spasiteli lidstva,
co mohu udělat,
abych se zalíbila Tvým Očím?
Čím mohu Jahvemu, svému Otci,
odplatit Jeho štědrost vůči mně?

pokoj s tebou1 .... nechej znít Můj Hlas až do všech končin země; ať každý uslyší a dozví se, že Já jsem Bůh něžný a milosrdný;

lide Můj, Moji vlastní, hledejte Mě z celého srdce a odvraťte své oči od světa, pozvedněte je ke Mně a svůj pohled upřete na svého Stvořitele;

Já, váš Stvořitel, který vás miluji tak vroucně, vám říkám: svobodu lze nalézt jedině v Mém Duchu třikrát Svatém; má Píseň Lásky pro vás je Mým darem, abych vám dal více poznání a abych vás přitáhl k Sobě, takže Mě poznáte jako svého Otce; požehnaní Mého Srdce, zůstaňte Mi věrní a budete žít; kdo po Mně touží, ať přijde ke Mně a Já budu jeho radostí, jako i on bude Mou radostí, Mou zahradou a Mým nebem;

buďte požehnáni vy všichni, kteří jste přišli v Mém Jménu do tohoto shromáždění a buďte jedno v Naší Jednotě;

(Když jsem toto poselství četla na shromáždění, někdo to natáčel kamerou. Jeden z přítomných se pak chtěl na video znovu podívat. Viděl, že ikona Pantokrata, která stála na stole vedle mě, simultánně pohybovala svými rty, když jsem četla toto poselství. Jeho rty byly synchronizovány s mými.)


1 Mluví Otec.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message