DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Osvobodím člověka bez viny

21. května 1997

Pane, Písmo říká: „Chudí budou jíst a nasytí se.“1 Dnes naplňuješ naše vyhladovělá ústa Svým Slovem, odkud se tedy vzalo to pozdvižení ve Tvém Domě?

protože tvá ruka odhaluje všechny nepřátele, kteří pronikli do Mé Církve;

Ale oni ohrnují nos a vysmívají se Tvým Slovům.

neznepokojuj se kvůli zvráceným; přijde den, kdy budou vyhnáni z Mých Nádvoří;2 ale ty, ty nevytáhneš meč…

Jindy jsi mi dopřál vidění, ve kterém ses zdál tak šťastný, tak plný radosti!

díval jsem se na Svou milovanou…

Ach, co na to mohu říci?

Mé Jméno…

Ježíš Kristus, milovaný Syn Boží a Spasitel.

důvěřuj, tak jako jsi důvěřovala onoho dne; důvěřuj Mi, když jsem ti řekl, že ať se stane cokoliv, zůstanu takto s tebou až do konce; nechť Mé Srdce v tobě vždy nalezne radost...,3 z tvé nevinnosti, samozřejmě; těšíš se z této cesty se Mnou?

Můj Králi… je možné, že Král
oděný do Majestátu a Slávy,
zahalený do hávu Světla a Nádhery,
se může radovat,
jako se zdá, že se raduješ,
ze společnosti červa?

uchvátila jsi svého Krále svou bídou; a ty, tys byla uchvácena Vším, co Já Jsem a co ty nejsi;

Přišel jsi k někomu,
kdo neměl žádný věhlas,
naplnil jsi vyhladovělou dobrými věcmi,
chci Tě chválit po celý svůj život.

se Mnou bude Má milovaná konat, co se Mi líbí, a Já, Já tě budu držet pevně blízko Svého Srdce; nečetla jsi: „osvobodím člověka bez viny...“4

ne, právě teď nic neříkej,5 jenom Mě miluj… láska za Lásku, srdce za Srdce;

nechej lásku pozvednout tvou duši ke Mně;


2 Nejsem si jistá, zda jsou to Nebeská nádvoří nebo zda Bůh myslel Církev.
3 Nerozuměla jsem, On pak dodal zbytek.
5 Chtěla jsem na to něco říci.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message