DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Budu pokračovat v obnově Svého Domu

7. ledna 1997

Pane?

Já Jsem.

Udělil jsem ti tuto milost, abys Mne vzývala a byla v Mé Společnosti. Nyní ti tedy dávám Svůj Pokoj. Takové okamžiky Mne těší. Buď rozvážná a opři se o Mne.

- Řekni Mi, malá, jsi šťastná, že jsi se Mnou jako právě nyní?

Jak bych mohla nebýt?
Pán je po mém boku a je ke mně dobrý.
Ty jsi po mém boku, proto se nebojím ničeho.

Duch Svatý je po mém boku
jako zářící slunce.
On je mým průvodcem a bezpečím.

Vyvyšuji Tě, můj Bože,
vzdávám Ti čest
za všechno dobré, co mi prokazuješ.

Jsi šťastná, protože jsi od Otce obdržela tento dar, ten osvobozuje tebe i celý tvůj dům. On činí svobodnými mnoho lidí .... dovol Mi nyní, abych spočinul v tobě, a ty, Má milovaná, pojď a spočiň ve Mně. Ať ti nic neškodí, ať ti nic nebere tvůj pokoj a radost. Říkám-li 'tvůj', pak proto, že jsem ti daroval Svůj Pokoj jako dar a stejně tak i Svou Radost. Uchovávej je, važ si jich a střež je.

Pojď, Já a ty, budeme pokračovat v obnově Mého Domu. Buď rozumná. Já tě střežím. My, nás? Já nejsem nikdy pryč od tebe. Bůh-je-s-tebou, žehnám ti.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message